§ 15 - Indspark

Der dømmes indspark til det hold, som ikke sidst rørte bolden, når hele bolden har pas-seret sidelinjen, enten i luften eller på gulvet, eller hvis bolden rammer loftet, medens den er i spil.

Der kan ikke scores direkte på indspark:

  • Hvis bolden går i modspillernes mål, dømmes målkast.
  • Hvis bolden går i kasterens mål, dømmes hjørnespark.

 

Procedure

I det øjeblik bolden spilles:

  • I det øjeblik bolden sættes i spil, må kun sparkeren være udenfor banen (medmindre andet er bestemt i FUTSAL loven).
  • Skal bolden ligge stille på sidelinjen og på det sted hvor bolden passerede sidelinjen, el-ler nærmest det sted hvor bolden ramte loftet.
  • Alle modspillere skal være mindst 5 meter fra det sted på sidelinjen hvor indsparket ta-ges.

Bolden er i spil, når den er sparket og klart har bevæget sig.

Bolden skal sættes i spil inden for 4 sekunder, når holdet er klar til dette, eller efter at dommeren har signaleret, at holdet skal sætte bolden i spil.

Hvis bolden efter at have været sat korrekt i spil går ud over samme sidelinje, hvor det blev taget, uden at røre nogen spiller:

  • Skal det modsatte hold tildeles et indspark, hvor det oprindelige indspark blev taget.

Hvis en spiller ved udførelsen af et korrekt indspark, forsætligt sparker bolden ind på en modspiller for at kunne spille den igen, og dette ikke sker på en satset eller hensynsløs måde eller med unødig stor kraft, lader dommeren spillet fortsætte.

Sparkeren må ikke røre bolden igen, før den er rørt af en anden spiller.

 

Overtrædelser/straffebestemmelser

Hvis en spiller rører bolden igen, efter at bolden er i spil, men før den har rørt en anden spiller, dømmes indirekte frispark. Hvis kasteren begår en hands-forseelse:

  • Dømmes direkte frispark
  • Dømmes straffespark, hvis forseelsen blev begået i kasterens straffesparksfelt, med mindre det var målmanden, der kastede. I så fald dømmes indirekte frispark.

En modspiller, som usportsligt distraherer eller er til gene for sparkeren (herunder at være mindre end 5 meter fra det sted, hvor indsparket skal tages), skal advares for usportslig opførsel. Hvis indsparket er udført, dømmes indirekte frispark.

For enhver anden overtrædelse af denne paragraf, herunder om indsparket tages indenfor 4 sekunder, som bliver begået af det hold som tager indsparket dømmes indspark til det modsatte hold.

 

Futsalloven 2021