§ 9 - Bolden i og ude af spil

Bolden ude af spil
Bolden er ude af spil, når
• den fuldstændigt har passeret sidelinjen eller mållinjen, hvad enten det sker på jorden
eller i luften
• dommeren har standset spillet.
• den rører et medlem af dommerteamet, bliver på banen, og
• et hold påbegynder et lovende angreb
• bolden går direkte i mål
• det modsatte hold erobrer bolden.

I disse tilfælde genoptages spillet ved, at dommeren lader bolden falde.

Bolden i spil
Bolden er i spil i alle andre situationer, også når den rører et medlem af dommerteamet, og
når den springer tilbage fra en målstang, overligger eller et hjørneflag og forbliver på banen.

Fodboldloven 23/24