5.1. Overtrædelse af bestemmelserne i pkt. 2 kan sanktioneres i medfør af § 30.1 i DBU’s love.

5.2. Overtrædelse af de etiske retningslinjer i pkt. 4 kan blive mødt af følgende sanktioner fastsat af DBU: misbilligelse, advarsel eller udelukkelse fra deltagelse i en eller flere landskampe.