7.1. Dette adfærdskodeks er vedtaget af DBU’s bestyrelse den 31. januar 2020 og træder i kraft samme dag. Samtidig ophæves alle tidligere etiske kodeks, som DBU har vedtaget.