1.1. Formålet med DBU’s adfærdskodeks er at understøtte DBU’s kerneværdier,
jf. § 1.5 i DBU’s love, herunder at fremme fairplay, inklusion og gensidig
respekt mellem mennesker og at holde fodbolden fri for usportslig og
uetisk adfærd.

1.2. Dette adfærdskodeks gælder for spillere, ledere (herunder ansatte samt
bestyrelses- og udvalgsmedlemmer m.fl.) og trænere i alle organisationer
og klubber, som hører under DBU, jf. §§ 5.1 og 5.2 i DBU’s love, herunder
DBU selv, samt fodbolddommere og registrerede fodboldagenter under
DBU.

1.3. DBU’s adfærdskodeks finder anvendelse på fodboldrelaterede aktiviteter, i
det omfang disse aktiviteter skader fodboldens integritet og omdømme.