2.4.1. Afhængigt af deres funktion skal oplysninger af fortrolig karakter, der er videregivet til personer underlagt dette kodeks under udførelsen af deres opgaver, behandles som fortrolige eller hemmelige, hvis oplysningerne er givet med forståelse eller meddelelse om fortrolighed, og hvis dette er i overensstemmelse med DBUprincipper.

2.4.2. Forpligtelsen til at respektere fortrolighed vil også være gældende efter ophøret af ethvert forhold, der gør en person omfattet af dette kodeks.