2.16.1. Det er forbudt at misbruge midler fra DBU eller andre organisationer m.v. omfattet af dette kodeks, direkte eller indirekte gennem eller i forbindelse med tredjemand.

2.16.2. Personer, der er omfattet af dette kodeks, skal afholde sig fra enhver aktivitet eller adfærd, der kan give anledning til at udtryk for eller give mistanke om brud på denne klausul.