2.3.1. Personer, der er omfattet af dette kodeks, er underlagt loyalitetspligt i forhold til DBU.