2.14.1. Det er forbudt at deltage direkte eller indirekte i væddemål, spil, lotterier eller lignende begivenheder eller transaktioner i forbindelse med fodboldkampe eller turneringer og/eller lignende fodboldaktiviteter.

2.14.2. Personer, der er omfattet af dette kodeks, må ikke have nogen interesser, enten direkte eller indirekte (gennem eller i forbindelse med tredjeparter), i enheder, virksomheder, organisationer m.v., der fremmer, mægler, arrangerer eller udfører væddemål, gambling,lotterier eller lignende begivenheder eller transaktioner i forbindelse
med fodboldkampe og turneringer. Udtrykket interesser omfatter at opnå enhver mulig fordel for de personer, der er omfattet af dette kodeks selv eller nærtstående parter.