2.7.1. Personer, der er omfattet af dette kodeks, må ikke udføre deres opgaver (især forberedelse eller  deltagelse i beslutningstagning) i situationer, hvor en eksisterende eller potentiel interessekonflikt kan påvirke opgavens udførelse, jf. DBU’s love § 26 om habilitet.

2.7.2. Før de vælges, udpeges eller ansættes, skal personer, der er omfattet af dette kodeks, oplyse om  eventuelle forhold og interesser, som kan føre til situationer af interessekonflikter i forbindelse med deres fremtidige aktiviteter.