2.1.1. Personer, der er omfattet af dette kodeks, skal være opmærksomme på betydningen af deres forpligtelser og ansvar. De skal opfylde og udøve deres pligter og opgaver omhyggeligt, især med hensyn til  økonomirelaterede spørgsmål.

2.1.2. Personer, der er omfattet af dette kodeks, skal overholde DBU’s lovgivningsmæssige rammer i det omfang, disse finder anvendelse på dem.

2.1.3. Personer, der er omfattet af dette kodeks, skal være opmærksomme på, hvilken indflydelse deres adfærd kan have på DBU’s omdømme og skal derfor opføre sig på en værdig og etisk måde og handle med fuld troværdighed og integritet til enhver tid.

2.1.4. Personer, der er omfattet af dette kodeks, skal afstå fra enhver aktivitet eller adfærd eller ethvert forsøg på aktivitet eller adfærd, der kan give anledning til at fremstå eller give mistanke om uhensigtsmæssig adfærd som beskrevet i dette kodeks.