2.5.1. Personer omfattet af dette kodeks, som bliver opmærksom på overtrædelser af dette kodeks, skal skriftligt underrette DBU eller Fodboldens Disciplinærinstans direkte.