Ungeindsats i kommunen

Otterup BK168

FORMÅL

Formålet med DBU Breddes nye satsning, Fodbold for Fremtiden, er at hjælpe unge ud af offentlig forsørgelse og tættere på et job eller uddannelse gennem fodboldens unikke fællesskaber. Fodbold for Fremtiden har til hensigt at udvikle en metode, som kan være et led i en fremadrettet beskæftigel-ses-indsats for en tilsvarende målgruppe.

 

RAMMEN FOR PROJEKTET

Fodbold for Fremtiden løber 26 uger med to ugentlige fodboldtræninger/aktiviteter i klubben. Der kan optages op til 30 deltagere i forløbet. Fodbold for Fremtiden er et samarbejde mellem Unge og Indsatsklar, DBU Bredde og Haderslev FK.

 

SUCCESKRITERIER


• Alle deltagere har deltaget min. 80 % af forløbet
• Alle deltagere er blevet tilbudt virksomhedspraktik eller uddannelse
• 20 % er aktive medlemmer i klubben 6 månederefter projektafslutning
• 80 % af deltagerne har deltaget isociale arrangementer i klubben
• Alle deltagere er blevet tilbudt DBU’sdommeruddannelse
• Alle deltagere er blevet tilbudt trænerkursus

 

KONTAKT


Har du spørgsmål til projektet, er du
velkommen til at henvende dig til projektleder Tobias Nick Jensen på +45 463 407 49 eller
toje@dbusjaelland.dk

DBUS Medarbejdere 140324 020
Projektchef Tobias Nick Jensen
Fondsfinansierede projekter – Fodbold for fremtiden, Ombold, FC Demens 4634 0749