Info om Fodbold for fremtiden

Otterup BK101

Formål 

Fodbold For Fremtiden er et uddannelse- og beskæftigelsesprojekt, som har til formål at udvikle nye metoder med fokus på at hjælpe unge videre i job eller uddannelse og ind i meningsfulde fællesskaber. Ambitionen er at skabe ny viden om, hvordan civilsamfund og jobcentre sammen kan være med til at hjælpe unge ud af offentlig forsørgelse og opnå livsduelighed.    

Målgruppe 

Målgruppen er unge i alderen 15-29 år. Fælles for deltagerne er, at de enten er tilknyttet en FGU-institution eller en kommunal ungeindsats i jobcentret.  

Fodboldklubben som læringsarena

Fodboldklubben er deltagernes hjemmebane og skal fungere som et supplement til FGU-institutionerne og jobcentrenes undervisning. Her vil motionsfodbold være omdrejningspunktet i forløbet, og fungere som et redskab til at blive en del af et hold og et fællesskab. Fokus for træningen er at skabe gode oplevelser, tro på egne evner samt at tilegne sociale færdigheder og kompetencer.

Under forløbet tilbydes deltagerne trænerkurser, dommeruddannelse eller andet relevant kursusforløb. 

Som supplement til ovenstående aktiviteter, vil deltagerne også blive tilbudt at tage del i frivillige og sociale arrangementer i klubben. Det skal være med til, at deltagerne oplever at kunne være noget for andre og skabe værdi for fodboldklubben. Gennem frivillige arrangementer kan deltagerne bl.a. hjælpe med afvikling af kampe, stævner og andre relevante arrangementer for klubben. Der vil sideløbende være fokus på at indsluse deltagerne på et etableret hold i klubben.   

Andre aktiviteter som udvikling af stævner, oplæg fra virksomheder eller uddannelsesinstitutioner i klubben vil også være en del af forløbet. Med Fodbold for fremtiden er lokale fodboldklubber med til skabe en uformel læringsarena, som kan være med til at hjælpe deltagerne tættere på arbejdsmarkedet og uddannelse.    

Kort om den nye projektperiode (2024-27)

Projektperiode: 2024-2027 

Målgruppe: 15-29 år 

Aktører: FGU, KUI, lokale fodboldklubber og DBU Bredde 

Fokusområde: Yder- og landkommuner 

Baggrund for projektet

Fodbold for fremtiden startede op i 2020 med ambitionen om at udvikle en beskæftigelsesrettet metode for unge mellem 18-29 år, som var på uddannelseshjælp. I perioden fra 2020-2024 har i alt 14 kommuner og 14 lokale fodboldklubber været involveret og mere end 450 deltagere har gennemført et forløb. 53 % af deltagerne er kommet videre i job eller uddannelse.  

Læs mere om metoden og de centrale resultater her: link til VIVE inspirationshæfte 

Fodbold for fremtiden starter i august 2024 med et nyt metodeudviklingsprojekt og løber frem til august 2027. I projektet, som er støttet af VELUX FONDEN, er ambitionen at udvikle en metode, som kan få flere land- og yderkommuner med. Som et nyt tiltag vil projektet både samarbejde med de kommunale ungeindsatser, FGU-institutioner og lokale fodboldklubber og sammen undersøge, hvordan metoden kan gå på tværs af de respektive aktører og sammen etablere en indsats, som kan styrke de unges fremtidige muligheder.  

Tobias 001
Projektleder, Samfundsindsatser Tobias Nick Jensen