Sundhed

Det er sundt for både krop og sjæl at spille fodbold. Derfor har DBU og lokalunionerne i længere tid arbejdet på at tænke fodboldspillet ind i nye formater, så spillet med bolden kan skabe et sundere idrætsmiljø i danske fodboldklubber og sætte rammerne for nye, sunde aktiviteter.

DBU og lokalunionerne arbejder hele tiden på at udvikle tilbuddet af aktiviteter, så nye målgrupper, klubber og kommuner kan få glæde af fodboldspillet og få mere bevægelse ind i hverdagen.

DBU's sundhedsprojekter kan understøtte kommunale forebyggelses- og træningstilbud.

Ser din klub eller kommune muligheder i at udvikle motionsfodbold for tilsvarende målgrupper i klubbens lokalområde, kan vi sammen igangsætte aktiviteter, der skaber flere sunde aktiviteter for borgere i kommunen og udvikler klubben og dens seniorfodbold.

Projekterne kan blandt andet være Fodbold for Hjertet eller Fodbold Fitness

Du kan læse mere om de sundhedsmæssige fordele ved at spille fodbold i hvidbogen ’Fodbold som forebyggelse og behandling – en hvidbog med fokus på 10 udvalgte lidelser og risikotilstande’, som DBU og SDU står bag med bidrag fra en række forskere. 

 

 

”Motion, sammenhold og frisk luft får mig til at komme tilbage uge efter uge. Vi har et enormt godt sammenhold på holdet, hvor alle passer på hinanden.” Lisbeth Houmann, 'Fodbold For Hjertet'-deltager
Fodbold For Hjertet 2 Fodbold for Hjertet