Hvad er en Velfærdsalliance?

En Velfærdsalliance er et samarbejde mellem den lokale fodboldunion, DBU og kommunen. Målet med samarbejdet er at skabe værdi for kommunens borgere og fodboldklubber. Frivillige, nye sundhedstiltag eller aktivitetstilbud til borgere udenfor arbejdsmarkedet er blot nogle af eksemplerne på, hvad en Velfærdsalliance kan indeholde og bidrage til. Det er derfor i høj grad muligt at tilpasse indholdet i samarbejdet til jeres kommunes ønsker og politiske dagsorden, uanset om det skal være indenfor sundhed, skole- og dagtilbud, uddannelse, beskæftigelse eller et helt andet område.

Sundhed, skole- og dagtilbud er hvad vi i DBU og lokalunionerne kalder breddeaktiviteter. Men i en velfærdsalliance arbejder kommunen, DBU og lokalunionerne også ofte sammen om såkaldte eliteaktiviteter. Det kan være u-landskampe, træningssamlinger, oldboys-landskampe og meget mere, der som led i aftalen kan finde sted i jeres kommune.


Se alle indsatsområderne her 

”Velfærdsalliancen med DBU rummer mange af de politiske visioner, vi har politisk i Silkeborg omkring sundhed, sociale indsatser og udvikling af foreningslivet. Helle Gade, Borgmester i Silkeborg Kommune

Tidslinje over kommunestrategien

2014: DBU starter en ny kommunestrategi kaldet 'Styrk Samspillet. DBU ønsker at udnytte de mange muligheder, der var for samarbejdsaftaler og partnerskaber i landets kommuner. Indenfor områderne sundhed, børn & unge og social indsats vil DBU bruge fodbold i en samfundsmæssig indsats med udvalgte kommuner. Begrebet 'velfærdsalliancer' opstår. Begrebet er et udtryk for, at aktører ved fælles indsats kan bidrage positiv til hinandens mål.

2016: DBU Bredde laver en undersøgelse blandt fodboldklubberne der blandt andet peger på, at klubberne fortsat ønsker støtte fra DBU og lokalunionerne i deres samarbejde med kommunerne. 

2017: DBU får lavet en ekstern evaluering af kommuneindsatserne, der tydeligt viser, at både kommuner og klubber oplever stor værdi af samarbejdet. Anbefalingen fra evalueringen er at fortsætte indsatsen.

2018: En 4-årig projektperiode skal øge medarbejderprioriteringen fra både DBU og lokalunionernes side. 

2022: Frem til 2026 skal der bygges videre på tidligere erfaringer. Nuværende samarbejder skal opretholdes, men også nye kommuner skal med i samarbejdet.