Football Social Responsibility

Bane Og Tåge
I DBU skal og vil vi frem mod 2030 arbejde benhårdt for at blive anerkendt nationalt og internationalt for vores sociale ansvar, for vores bidrag til sundhed og for vores miljø- og klimaindsats. Vi skal være et foregangsland – også i fodboldens verden Jesper Møller, formand

I fodbolden verden kalder vi bæredygtighed for Football Social Responsibility (FSR). For første gang nogensinde har DBU lavet en samlet handleplan for bæredygtighed i dansk fodbold. En såkaldt FSR-handleplan.

DBU's handleplan for Football Social Responsibility tager udgangspunkt i 11 forskellige FSR-områder under hovedoverskrifterne sundhed, social ansvarlighed og grøn omstilling. Den er inspireret af verdensmålene, men den er tilpasset fodboldens verden. Det er derfor heller ikke tilfældigt, at der er 11 områder. 

Handleplanen går frem til 2025 og følger dermed DBU’s overordnede strategi for dansk fodbold – samle og begejstre.

Læs hele handleplanen her.