Nibe BK

Ryd
Hold Pulje
Senior
Herrer Serie 1 - Efterår 2024 Pulje 7
Herrer Serie 4 - Efterår 2024 Pulje 57
Jyllandsserien Kvinder - Efterår 2024 Pulje 261
Kvinder Serie 2 11:11/9:9 - Efterår 2024 Pulje 276
Kvinder Serie 2 11:11/9:9 - Efterår 2024 Pulje 275
Kvinder +29 / 7:7 - Efterår 2024 Pulje 20
M+32 C - 11:11/9:9 - Efterår 2024 Pulje 401
M+40 - 11:11/9:9 - Efterår 2024 Pulje B
U19
U19 Drenge Liga 3(2006-07)11:11/9:9 - efterår 2024 Pulje 323
U17
U17 Piger Liga 3 (2008) 11:11/9:9 - efterår 2024 Pulje 842
U16
U16 Drenge Liga 4 (2009) 11:11 - efterår 2024 Pulje 471
U15
U15 Drenge Liga 4 (2010) 11:11 - efterår 2024 Pulje 536
U15 Piger Liga 3 (2010) 11:11/9:9 - efterår 2024 Pulje 882
U15 Drenge C (10-11) 8:8 - Efterår 2024 Pulje 30
U14
U14 Drenge Liga 4 (2011) 11:11 - efterår 2024 Pulje 643
U14 Piger Liga 2 (2011) 11:11 - efterår 2024 Pulje 922
U13
U13 Drenge Liga 3 (2012) 8:8 - efterår 2024 Pulje 732
U13 Drenge Liga 5 (2012) 8:8 efterår 2024 Pulje 773
U12
U12 Piger B (13) 8:8 - Efterår 2024 Pulje 52
U12 Piger C/Beg. (13) 8:8 - Efterår 2024 Pulje 55
U12 Drenge A2 (13) 8:8 - Efterår 2024 Pulje 58
U12 Drenge C/Beg. (13) 8:8 - Efterår 2024 Pulje 68
U11
U11 Drenge A2 (14) 8:8 - Efterår 2024 Pulje 86
U11 Drenge C/Beg. (14) 8:8 Hverdag - Efterår 2024 Pulje 96
U10
U10 Drenge A2 (15) 5:5 - Efterår 2024 Pulje 142
U10 Drenge C/Beg. (15) 5:5 - Hverdag/Efterår 2024 Pulje 158
U10 Piger A (15) 5:5 - Efterår 2024 Pulje 159
U10 Piger B (15) 5:5 - Efterår 2024 Pulje 163
U10 Drenge A1 (15) 5M - Efterår 2024 Pulje 21
U9
U9 Piger B (16) 5:5 - Efterår 2024 Pulje 173
U9 Drenge C/Beg. (16) 5:5 - Efterår 2024 Pulje 190
U8
U8 Piger (17) 5:5 - Efterår 2024 Pulje 202
U8 Piger C/Beg. (17) 5:5 - Efterår 2024 Pulje 204
U8 Drenge A (17) 5:5 - Efterår 2024 Pulje 207
U8 Drenge C/Beg. (17) 5:5 - Efterår 2024 Pulje 218

Log ind