FC Holte

Ryd
Hold Pulje
U19
U19 Drenge 1 (05-06) Forår Pulje 1
U17
U17 Drenge 2 (07) Forår Pulje 1
U15
U15 Drenge 2 (09) Forår Pulje 1
U14
U14 Drenge 1 (10) Forår Pulje 1
U14 Drenge 3 (10) Forår Pulje 1
U13
8:8 U13 Drenge M (11) Forår Pulje 1
8:8 U13 Drenge 3 (11) Forår Pulje 1
U12
U12 Drenge SU 8:8 (12) Forår Pulje 3
U12 Drenge 2 8:8 (12) Forår Pulje 2
U12 Drenge 3 8:8 (12) Forår Pulje 1
U12 Piger 2 8:8 (12) Forår Pulje 1
U11
U11 Drenge SU 8:8 (13) Forår Pulje 3
U11 Drenge 3 8:8 (13) Forår Pulje 1
U10
U10 drenge 5:5 (14) 1 - 14. april Pulje 3
U10 drenge 5:5 (14) 1 - 28. april Pulje 4
U10 drenge 5:5 (14) 1 - 12. maj Pulje 3
U10 drenge 5:5 (14) 1 - 16. juni Medaljestævne Pulje 2
U10 drenge 5:5 (14) 2 - 14. april Pulje 6
U10 drenge 5:5 (14) 3 - 28. april Pulje 4
U10 drenge 5:5 (14) 3 - 12. maj Pulje 5
U10 drenge 5:5 (14) beg. - 14. april Pulje 4
U10 drenge 5:5 (14) beg. - 28. april Pulje 3
U10 drenge 5:5 (14) beg. - 12. maj Pulje 4
U10 drenge 5:5 (14) beg. - 16. juni Medaljestævne Pulje 4
U9
U9 drenge 5:5 (15) 1 - 13. april Pulje 3
U9 drenge 5:5 (15) 1 - 27. april Pulje 5
U9 drenge 5:5 (15) 2 - 15. juni Medaljestævne Pulje 9
U9 drenge 5:5 (15) 2 - 15. juni Medaljestævne Pulje 9
U9 drenge 5:5 (15) 3 - 13. april Pulje 12
U9 drenge 5:5 (15) 3 - 13. april Pulje 12
U9 drenge 5:5 (15) 3 - 27. april Pulje 9
U9 drenge 5:5 (15) 3 - 27. april Pulje 9
U8
U8 drenge 5:5 (16) 2 - 13. april Pulje 10
U8 drenge 5:5 (16) 2 - 27. april Pulje 8
U8 drenge 5:5 (16) 2 - 15. juni Medaljestævne Pulje 8
U8 drenge 5:5 (16) 3 - 11. maj Pulje 9
U8 drenge 5:5 (16) 3 - 15. juni Medaljestævne Pulje 9
U8 piger 5:5 (16) beg. - 13. april Pulje 2
U7
U7 drenge 3:3 (17) - 13. april Pulje 28
U7 drenge 3:3 (17) - 13. april Pulje 27
U7 drenge 3:3 (17) - 27. april Pulje 30
U7 drenge 3:3 (17) - 27. april Pulje 31
U7 drenge 3:3 (17) - 11. maj Pulje 19
U7 drenge 3:3 (17) - 11. maj Pulje 20
U7 drenge 3:3 (17) - 15. juni Medaljestævne Pulje 29
U7 drenge 3:3 (17) - 15. juni Medaljestævne Pulje 32
U7 piger 3:3 (17-18) -13. april Pulje 2
U7 piger 3:3 (17-18) - 27. april Pulje 1
U7 piger 3:3 (17-18) - 27. april Pulje 1
U7 piger 3:3 (17-18) - 11. maj Pulje 2
U7 piger 3:3 (17-18) - 11. maj Pulje 2
U7 piger 3:3 (17-18) - 15. juni Medaljestævne Pulje 2
U7 piger 3:3 (17-18) - 15. juni Medaljestævne Pulje 2
U6
U6 drenge 3:3 (18) - 14. april Pulje 14
U6 drenge 3:3 (18) - 14. april Pulje 15
U6 drenge 3:3 (18) - 14. april Pulje 16
U6 drenge 3:3 (18) - 28. april Pulje 12
U6 drenge 3:3 (18) - 28. april Pulje 13
U6 drenge 3:3 (18) - 28. april Pulje 14
U6 drenge 3:3 (18) - 12. maj Pulje 12
U6 drenge 3:3 (18) - 12. maj Pulje 13
U6 drenge 3:3 (18) - 12. maj Pulje 14
U6 drenge 3:3 (18) - 16. juni Medaljestævne Pulje 12
U6 drenge 3:3 (18) - 16. juni Medaljestævne Pulje 11

Log ind