MENU

Holbæk B&I //

Ryd
Hold Pulje
Senior
Serie 2 Pulje 3
U19
U19 Drenge Øst 1 Forår (04) 2023 Øst 1
Ungdomspokal U19 Drenge (04) 22/23 P1
U17
U17 Drenge Øst 1 Forår (06) 2023 Øst 1
Ungdomspokal U17 Drenge (06) 22/23 P1
U17 Drenge 1-2 (06) VinterBOLD Pulje 1
U16
Ungdomspokal U16 Drenge (07) 22/23 P1
U15
U15 Drenge Liga 2 (08) forår Pulje A
Ungdomspokalen U15 Drenge (08) 22/23 Pulje 1
U14
U14 Drenge Liga 2 (09) forår Pulje A
Ungdomspokalen U14 Drenge (09) 22/23 Pulje 1
Ungdomspokalen U14 Drenge B (09) 22/23 Pulje 1
U14 Drenge 3 (09) VinterBOLD Pulje 2
U14 Drenge 4 (09) VinterBOLD Pulje 2
U13
U13 Drenge Liga 2 11M (10) forår Pulje A
Ungdomspokalen U13 Drenge 8:8 (10) 22/23 Pulje 1
Queens Cup - U10 - U13 Pulje 1
U12
U12 drenge (11) 1 Inde/håndboldmål 3.runde Pulje 1
U12 drenge (11) 1 Inde/håndboldmål 4.runde Pulje 1
U12 drenge (11) 2 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 2
U12 drenge (11) 2 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 1
U12 drenge (11) 2 Inde/håndboldmål 3.runde Pulje 1
U12 drenge (11) 2 Inde/håndboldmål 4.runde Pulje 2
U12 drenge (11) 3 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 1
U12 drenge (11) 3 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 2
U12 drenge (11) 3 Inde/håndboldmål 3.runde Pulje 2
U12 drenge (11) 3 Inde/håndboldmål 4.runde Pulje 2
U12 drenge (11) beg Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 1
U12 drenge (11) beg Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 1
U12 drenge (11) beg Inde/håndboldmål 3.runde Pulje 1
U12 drenge (11) beg Inde/håndboldmål 4.runde Pulje 1
U12 drenge A+B (11) Futsal 6/11-22 Pulje 2
U12 drenge A+B (11) Futsal 08/01-23 Pulje 2
U12 drenge A+B (11) Futsal Medaljestævne 12/02-23 Pulje 2
U12 drenge A+B (11) Futsal Medaljestævne 26/02-23 Pulje 2
U12 drenge C+D (11) Futsal 6/11-22 Pulje 1
U12 drenge C+D (11) Futsal 08/01-23 Pulje 2
U12 drenge C+D (11) Futsal Medaljestævne 12/02-23 Pulje 1
U12 drenge C+D (11) Futsal Medaljestævne 26/02-23 Pulje 1
U12 Drenge SU (11) 8M VinterBOLD Pulje 2
U12 Drenge 1 (11) 8M VinterBOLD Pulje 3
U12 Drenge 2 (11) 8M VinterBOLD Pulje 5
U12 Drenge 3 (11) 8M VinterBOLD Pulje 6
U12 Drenge 4 (11) 8M VinterBOLD Pulje 6
U11
U11 Drenge SU (12) 8M VinterBOLD Pulje 3
U11 Drenge 2 (12) 8M VinterBOLD Pulje 3
U11 Drenge 4 (12) 8M VinterBOLD Pulje 7
U10
U10 drenge 5-mands (13) beg.-Efterårsserie 11/9 Pulje 1
U10 drenge 5-mands (13) beg.-Efterårsserie 9/10 Pulje 1
U10 drenge 5-mands (13) beg.-Efterårsserie 24/9 Pulje 1
U10 Drenge 3 (13) 5M Stævne VinterBOLD 45-47-49 Pulje 7
U10 Drenge 3 (13) 5M Stævne VinterBOLD uge 12 Pulje 19
U10 Drenge 3 (13) 5M Stævne VinterBOLD uge 4-5-9 Pulje 7
U9
U9 drenge 5-mands (14) 1 - 20. august Pulje 3
U9 drenge 5-mands (14) 2 - 20. august Pulje 2
U9 drenge 5-mands (14) 1 - 3. september Pulje 3
U9 drenge 5-mands (14) 1 - 3. september Pulje 1
U9 drenge 5-mands (14) 1 - 8.oktober Medaljestævne Pulje 1
U9 drenge 5-mands (14) 2 - 8.oktober Medaljestævne Pulje 3
U9 drenge 5-mands (14) 3 - 8.oktober Medaljestævne Pulje 3
U9 drenge(14) 1 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 1
U9 drenge(14) 1 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 1
U9 drenge(14) 1 Inde/håndboldmål 3.runde Pulje 1
U9 drenge(14) 1 Inde/håndboldmål 4.runde Pulje 1
U9 drenge (14) 2 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 2
U9 drenge (14) 2 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 2
U9 drenge (14) 2 Inde/håndboldmål 3.runde Pulje 2
U9 drenge (14) 2 Inde/håndboldmål 4.runde Pulje 2
U8
U8 drenge 5-mands (15) begynder-8.oktober Medaljes Pulje 2
U7
U7 drenge 3-mands (16) - 8. oktober Medaljestævne Pulje 9
U7 drenge 3-mands (16) - 8. oktober Medaljestævne Pulje 8

Log ind