Underudvalg for Etik

Medlem

Benedicte Schulin
60173270

Medlem

Christine Buhl Andersen
+4520353930

Medlem

Jens Ringberg
40175842

Medlem

Jonas Christoffersen
41238861

Medlem

Jonas Keiding Lindholm
23272494

Medlem

Natasha Al-Hariri
29905151

Formand

Per Larsen

Sekretær

Sophian Drif
26707783