Formænd gennem tiden

DBU's formænd vælges for en fire-årig periode med en aldersgrænse på 70 år således, at de dog kan afslutte en igangværende periode. 

Navn Klub Profession Periode
F.I.A. Markmann KB Ministersekretær 1889-1890
H. Hilarius Kalkau KB Kaptajn 1890-1894
Johs. Forchhammer AB Bankbestyrer 1894-1897
A. Albertsen KB Justitsråd 1897-1911
Ludvig Sylow KB Postkontrollør 1911-1918
Louis Østrup Frem Generalkonsul 1918-1935
Kristian Middelboe KB Civilingeniør 1935-1940
Leo Frederiksen AB Landsretssagfører 1940-1948
Kristian Middelboe KB Civilingeniør 1948-1950
Ebbe Schwartz AB Fabrikant 1950-1964
Vilhelm Skousen Frem Mejeriejer 1965-1977
Carl Nielsen Hornbæk Ingeniør 1977-1990
Hans Erik Jensen Randers Freja Forretningsfører 1990-1991
Poul Hyldgaard AGF Direktør 1991-2002
Allan Hansen Middelfart G&BK Kriminalassistent 2002-2014
Jesper Møller AaB Advokat 2014-