Humøret er højt, selv om himlen skiftevis sender hagl, slud og sne mod de ca. 40 fodboldpiger, der spæner rundt på B73 Slagelses kunstgræsbane mandag aften. Trænerne har planlagt fire “stationer” med forskellige øvelser, som spillerne skal igennem i løbet af træningen.

De første to klubber i landet

Det særlige ved dagens træning er, at spillerne kommer fra to forskellige klubber. B73’s egne U13-piger har nemlig fået besøg af U14-pigerne fra Skælskør Boldklub, og anledningen for fællestræningen er den landsdækkende indsats Get Movin’, der netop er startet. Disse to klubber er de første i landet til at indgå en aftale med deres DBU-lokalunion om at deltage i Get Movin’ projektet.

Der er også netop påbegyndt to Get Movin’ forløb på Bornholm, og flere er på vej landet over.

Udover fællestræninger mellem de deltagende fodboldklubber indeholder Get Movin’ blandt andet også uddannelse af flere kvindelige trænere og dommere samt besøg i skoler og SFO’er, som skal være med til at rekruttere flere pigespillere til klubberne.

Get Movin' B73 Slagelse Og Skælskør Boldklub 270323 012

Get Movin’ skal skabe håndholdte forandringer

“Det er superfedt, at Get Movin’ nu endelig er skudt i gang for alvor. Nu er vi ude i klubberne og i gang med at lave håndholdte forandringer”, fortæller Sara Lethan Abild, som er national projektleder for Get Movin’. Hun tilføjer, at klubberne får hjælp fra deres DBU-lokalunion af en klubrådgiver, der skal være fødselshjælper for de forskellige dele af Get Movin’ indsatsen og følge klubben tæt igennem forløbet.

Sara Lethan Abild fortæller desuden, at der er etableret et godt samarbejde mellem DBU Sjælland og Slagelse Kommune, som i forvejen har en samarbejdsaftale, den såkaldte velfærdsalliance. Også DIF Get2Sport er en god samarbejdspartner.

Formand i B73 Slagelse, Eva Ingevold, fortæller om, hvorfor klubben har valgt at deltage i Get Movin’.

“Det betyder noget, at de unge pigespillere har nogen at spejle sig i, og der betyder det en del, at det er kvindelige trænere, så de bliver en slags rollemodeller”, siger hun. 

Get Movin' B73 Slagelse Og Skælskør Boldklub 270323 039

Potentiale i flere kvindelige dommere

Det er ikke kun på trænersiden, at indsatsen skal skabe flere kvindelige rollemodeller – der er også et potentiale i at få piger og kvinder til at uddanne sig til dommer, som er en lønnet tjans.

”Vi har mange kvindelige spillere, som egentlig ikke har tid til at have et arbejde ved siden af, og så er der altså et kæmpe incitament til at blive dommer, hvor man kommer ud at tjene nogle penge og samtidig får en form for lederuddannelse”, fortæller Eva Ingevold.

Samarbejdet med skole og SFO

Samarbejdet mellem fodboldklubberne og skoler/SFO’er i området skal varetages af de såkaldte Get Movin’ ambassadører.

”Jeg ser et potentiale i, at man kan lave en brobygning mellem skole og SFO’er på den ene side og fritidsaktiviteter på den anden side”, fortæller Get Movin’ ambassadør Signe Rygaard Hansen fra Skælskør Boldklub.

Signe har hvervet et par unge 8. klasses-piger, der skal hjælpe hende med besøgene på SFO og skole.

”De kan være med til at formidle, at fodbold er sjovt, og at fodbold også er for piger”, siger hun.

Den første fællestræning er ved at være slut, og pigerne pibler ind i klubhuset, hvor der i dag er arrangeret fællesspisning. Der er allerede skabt nye venskaber på tværs.

Get Movin' B73 Slagelse Og Skælskør Boldklub 270323 030

Om Get Movin’

Get Movin’ har til formål at skabe ligeværd mellem kønnene i fodboldens fællesskaber og øge spilleglæden for piger og kvinder landet over.

Det skal blandt andet ske gennem uddannelse af flere rollemodeller blandt trænere, dommere og klubfrivillige, diversitetsforløb i klubber, skoler og SFO’er og ved at oprette et ambassadørkorps.

Målet er samlet set at give et markant løft af rammevilkårene for dansk pige- og kvindefodbold.

Get Movin’ indeholder seks elementer:

  • DBU Get Movin’-klubber: Der skal indgås aftaler med 96 klubber landet over om at prioritere pige- og kvindeindsatsen. Klubberne får løbende rådgivning, netværk og ressourcer fra DBU Bredde.
  • Ambassadørkorps: Et netværk af minimum 96 unge piger/kvinder rekrutteret via klubberne, der spiller eller har spillet fodbold, er trænere, dommere eller klubledere. De skal fungere som forbilleder, nedbryde kønsstereotype fordomme om kvinder i fodbold og åbne pigernes øjne for fodbolden.
  • En ny generation af trænere og dommere: Rekruttering i klubberne blandt for eksempel teenagepiger, mødre og bedsteforældre. Antal kvindelige trænere tredobles, antal kvindelige dommere fordobles.
  • Besøg i SFO’er og skoler: Samarbejdet systematiseres, faciliteret af ambassadører og koblet til klubberne.
  • Diversitetsakademier: Netværksmøder og læringsrum for klubberne, der skal skabe en bredere kønsdiversitet.
  • Flytbar fællestræning: Et ekstra træningstilbud i samarbejde med naboklubber, hvor en DBU-instruktør træner spillere og inspirerer trænere.

Nordea-fonden har støttet Get Movin’ med 10 mio. kr., og DBU lægger et tilsvarende beløb i indsatsen, der løber til og med 2026.