EM for kvinder i 2025 i Norden bliver det største UEFA Women’s EURO i turneringens historie med over 800.000 billetter til salg og en stærk følelse af fællesskab.

Datoen for UEFA ExCo’s annoncering af, hvem der tildeles værtskabet af EM 2025, var sat til den 25. januar 2023. UEFA har nu informeret alle budgivere om en udskydelse af annonceringen. Beslutningen om EM-værtskabet vil i stedet blive taget og offentliggjort i starten af april næste år.

Udskydelsen skyldes, at flere af de endelige bud på EM 2025 er for dyre. Derfor skal budgiverne - heriblandt det nordiske bud – genforhandles, og omkostningerne skal vurderes på ny. Dette arbejde er allerede i gang.

Fodboldforbundene i de nordiske lande Danmark, Finland, Norge og Sverige afleverede sit bud på værtskabet for slutrunden den 12. oktober 2022. De fire hovedstæder København, Stockholm, Oslo og Helsinki udgør sammen med Odense, Göteborg, Trondheim og Tampere værtsbyerne. Frankrig, Polen og Schweiz har også budt på EM 2025.

Siden buddet blev afleveret i oktober har de nordiske fodboldforbund været i dialog med UEFA om indholdet af buddene. Dialogen har været positiv og konstruktiv, og de nordiske forbund ser udskydelsen som en god mulighed for at justere og optimere buddet yderligere efter UEFA’s ønsker.

De kommende måneder vil også blive brugt på at planlægge et potentielt arrangement i april, hvor hele projektet omkring det nordiske EM-værtskab vil blive sat i gang.

Udtalelser fra de nordiske fodboldformænd:
Jesper Møller, formand i DBU: ”Med et nordisk WEURO25 vil vi udvikle kvindefodbolden i hele Europa med afsæt i de nordiske værdier om lige muligheder, bæredygtighed, diversitet og inklusion. Jeg er glad for, at buddet også afspejler vores mål om at få flere piger og kvinder til at spille fodbold. Et EM i Norden vil også vise vigtigheden af solidaritet og fællesskab, der er grundværdierne i den europæiske sportsmodel.”

Lise Klaveness, formand i Norges fodboldforbund: “Kvindefodbolden i de nordiske lande har meget at tilbyde. Sammen med resten af Europa vil vi indfri vores fælles ambition om at skabe lige muligheder i fodbold.”

Ari Lahti, formand i Finlands fodboldforbund: ”Fodbold kan skabe positive forandringer. Vores nordiske bud vil tage UEFA Women’s EURO til et nyt niveau ved at forstærke fankulturen omkring kvindefodbold og ved at organisere det største UEFA Women’s EURO nogensinde.”

Karl-Erik Nilsson, formand i Sveriges fodboldforbund: Sammen er vi stærkere, og sammen har vi store ambitioner for udviklingen af kvindefodbolden. Et UEFA Women’s EURO i de nordiske lande vil styrke kvindefodbolden med fokus på bæredygtighed, tryghed og lige muligheder.”

EM 2025 i Norden – næste skridt
I januar 2023 vil en gruppe af Nordens bedste fodboldspillere annoncere deres større til EM 2025-buddet. Der arbejdes på yderligere udmeldinger i både februar og marts.