Optimering i fodbold er blevet mere og mere relevant, som sporten bliver mere eksponeret og professionel.

Derfor lancerede DBU tilbage i foråret en ny high performance-enhed, der skal være med til at løfte dansk fodbold på flere områder med strategiske indsatser inden for fysik, analyse og fodboldpsykologi.

Nu får sidstnævnte område en helt ny uddannelse. En strategisk rød tråd, der trækker et mentalt spor fra uddannelsen af børnetræneren på C-træneruddannelsen til toptræneren på PRO-uddannelsen. Noget DBU har arbejdet målrettet mod at få sat i søen.

”Vi har i fodboldens verden måske været lidt berøringsangst, når det kommer til at arbejde målrettet med netop det mentale område. Det vil vi gerne tage et opgør med, og guide vores trænere og ledere til at arbejde også med det fodboldpsykologiske område. Det er både, når det omhandler optimering, men også når det gælder forsvarlighed. Det skal vi gøre, fordi vi skylder at tage et ansvar for de mange børn og unge, der er en del af fodboldens fællesskab,” siger Kenneth Heiner-Møller, Talent- og Udviklingschef i DBU.

Han er sammen med DBU’s fastansatte Fodboldpsykolog, Carsten Hvid Larsen, afsender på både den nye uddannelse i Fodboldpsykologi 1 & 2 og bogen ’Fodboldpsykologi’, som de sammen har skrevet. Håbet er, at den vil være med til at give trænerne de rette redskaber til at kunne imødekomme et stigende fokus på mental sundhed og trivsel i dansk fodbold.

”Vi ønsker med den nye uddannelse at bygge på i vores træneruddannelse og sikre, at vores trænere også har de rigtige redskaber til at kunne håndtere og screene spillere, der måske kæmper eller har det svært. At vi tør og kan reagere i stedet for måske at afvente. For vi har hverken råd eller lyst til at tabe nogle spillere på gulvet, uanset om vi taler landshold eller ude i breddefodbolden,” siger Carsten Hvid Larsen, der har stået for beskrivelsen af de forskellige moduler, som den nye uddannelse er bygget op om.

Fodboldpsykologi 1 & 2 er målrettet i forskellige moduler og trin til trænere med B og A-licens, men er lavet, så den bygger oven på den allerede eksisterende C-træneruddannelse, der også har trivsel som et område for nye forældre og børnetrænere.

Også på de danske landshold opjusteres der på den mentale del og udover, at alle landshold fra sommeren 2023 har en fast fysisk træner og en analytiker med, vil hvert landshold også have en fast fodboldpsykologisk konsulent med på landsholdssamlinger.

Læs mere om den nye uddannelse i Fodboldpsykologi her

Rekvirer bogen ’Fodboldpsykologi’ her