Fodbold for børn. Det er overliggeren i den aftale, som Skive Kommune har skrevet under på sammen med DBU og DBU Jylland. Parterne har allerede arbejdet sammen de sidste fire år og forlænger nu samarbejdet.

I den oprindelige aftale har alliancen fokuseret på at forbedre sundheden for de børn, der endnu ikke har ramt skolealderen. Nu vil kommunen sammen med DBU tage lokale fodboldklubber i hånden og hjælpe dem på vej mod at blive en DBU Børneklub.

Verdens bedste børnefodbold
Både Skive kommune og DBU har ambitioner om at skabe Verdens bedste børnefodbold. Det siger borgmester Peder Kirkegaard, der er glad for udsigten til at have DBU og DBU Jylland med på holdet i endnu fire år:

”Det glæder mig, at det frugtbare samarbejde med DBU omkring Velfærdsalliancen nu kan fortsætte i de kommende fire år. DBU og DBU Jylland er vigtige samarbejdspartnere for Skive Kommune, når det handler om at skabe gode rammer for udvikling af fodbold i kommunen på både bredde- og eliteniveau.”

Børn skal gå glade til fodbold
En klub kan blive DBU Børneklub, hvor udgangspunktet skal være, at børnene er glade for at komme til fodbold. De skal have endnu dygtigere trænere og en klub, der sætter børnene og deres trivsel højt på listen. Det skal fodboldklubberne i midtjyske kommune blive endnu bedre til med DBU i ryggen:

”Vi vil skabe verdens bedste børnefodbold, til glæde og gavn for alle børn, dansk fodbold og Danmark. De nyeste medlemstal for fodboldklubber er steget meget flot, og kommunen har med sit arbejde allerede gjort et stort arbejde for børnefodbolden, så vi er glade for, at det gode samarbejde kan fortsætte " siger Jesper Møller, formand i DBU.

Pigefodbold og u-landskampe
Udover at sætte børnene i centrum vil man også gøre en ekstra indsats for, at især flere piger finder vej til kommunens klubhuse og fodboldbaner. Desuden vil man også sørge for, at minimum tre u-landskampe finder sted i det midtjyske.  

Aftalen løber til og med 2025.