Hvidovre Kommunes Kultur- og Fritidsudvalget har godkendt en velfærdsalliance med DBU, DBU København og DBU Sjælland, der over en 5-årig periode skal styrke sundheden og fodbolden lokalt gennem en række elite- og breddetiltag.

”Fodbold er også her i Hvidovre en sport, der engagerer både drenge og flere og flere piger, derfor er vi gået ind i samarbejdet med DBU. Vi håber på, at vi i løbet af de næste fem år i fællesskab kan få endnu flere drenge og især piger til at komme ud på fodboldbanerne”, siger kultur- og fritidsudvalgsformand Maria Durhuus, Hvidovre Kommune.

Sammen med Hvidovre Kommunes borgmester Helle Adelborg underskrev hun før U19-kampen på Hvidovre Stadion Velfærdsalliancen.

”I de her år indgår vi flere samarbejder og partnerskaber på sundheds-, fritids- og foreningsområdet som dette med DBU. Vi håber, at det på den lange bane vil få endnu flere af vores børn, unge og voksne borgere til at være fysisk aktive og meget gerne i fællesskaber – og dermed leve sundere. Derfor er jeg også glad for, at vi nu er en del af Velfærdsalliancen. Og så er det dejligt, at DBU finder Hvidovre Stadion så godt, at de vil bruge det til U19-landsholdskampe, som den vi skal se i dag og fremover, slutter borgmester Helle Adelborg.

Ungdomslandskampe
Med samarbejdet forpligter Hvidovre Kommune, DBU, DBU København og DBU Sjælland sig til at støtte de lokale fodboldklubber i at udbyde fodboldaktiviteter, der styrker sundheden blandt kommunens borgere og bringer minimum tre ungdomslandskampe til Hvidovre Stadion. 

”Vi er meget tilfredse med indgåelsen af velfærdsalliancen med Hvidovre Kommune, og ser frem til både at styrke samarbejdet fodboldklubberne og kommunen imellem samt at få afviklet ungdomslandskampe til glæde for borgere og fodboldklubber”, siger DBU’s formand Jesper Møller.

Klubberne styrkes
DBU Københavns formand Flemming Jensen glæder sig over, at samarbejdet er med til at styrke de lokale klubber gennem udviklingsforløb og netværksdannelse.

”Vi hjælper gerne med at styrke det tværgående samarbejde og skabe endnu mere dialog mellem klubberne i Hvidovre Kommune. Det kan for eksempel ske gennem netværk og udviklingsforløb, som tager afsæt i foreningernes behov og styrker deres organisering”, siger Flemming Jensen.


Flere piger og kvinder
Ifølge DBU’s medlemstal for 2020 udgør piger og kvinder kun syv procent af alle fodboldspillere i Hvidovre Kommune. På landsplan udgør piger og kvinder 19 procent. Derfor glæder det DBU Sjællands formand Jakob Koed, at der som led i aftalen skal igangsættes aktiviteter, der skal få flere piger og kvinder til at spille fodbold.

”Med tiltagene i velfærdsalliancen vil vi gerne lette adgangen for piger og kvinder til fodbolden, så endnu flere piger bliver en del af fodboldens sunde, sjove og sociale fællesskab i Hvidovre Kommune”, siger Jakob Koed.

Fakta om Velfærdsalliancen

Velfærdsalliancen indeholder følgende aktiviteter:

  • Fantastisk Fodboldstart for piger: Et forløb der har til formål at understøtte klubberne i opstarten af pigehold
  • Pigeraketten: En rekrutteringsaktivitet der sigter mod at inspirere 5-11 årige piger til at begynde til fodbold 
  • Fodboldtræning med sort bælte: Et nyudviklet træningskoncept for piger og kvinder i alderen 12-25 år, der er senstartere i fodbolden 
  • Motionsfodbold for udvalgte målgrupper
  • Hvidovre SkoleCup: Et samarbejde om videreudvikling af et nyt årligt tilbagevendende koncept henvendt mod folkeskoler i Hvidovre Kommune i samarbejde med de lokale fodboldklubber
  • Fodboldnetværket: Her skal der etableres en platform til faglig og politisk dialog, videndeling og erfaringsudvikling mellem klubfolk, kommunale politikere og administrative medarbejdere
  • Klubudvikling: DBU’s klubudviklingsforløb med henblik på at styrke fodboldklubbernes faglige og organisatoriske udvikling