Personale, strategi, faciliteter og mange flere ting spiller ind, når klubber rundt om i landet skal tildeles licens. Tilbage i starten af 2021 valgte Talentudvalget at udstede dispensationer i forhold til at fastholde og imødekomme licenskravene for foråret 2021. Det skete på baggrund af, at man gerne ville give klubberne ro til at komme tilbage efter et svært år præget af corona. Klubberne skulle have muligheden for at bygge tingene op igen.

Til stor glæde for Talentudvalget kan man nu konstatere, at den ekstra tid og ro har været til stor gavn for klubberne. I år er antallet af fuldtidsnormerede, fordelt på del- og fuldtidsansatte, 280 fordelt på 50 licensklubber. Det er næsten en fordobling fra sæsonen 2018/2019, hvor der var 160 fuldtidsnormerede fordelt på 40 klubber.

Det er noget, der glæder Talentudvalgets formand, Teddy Pedersen:

”Det er glædeligt at se, at licensklubberne på trods af en svær tid ikke blot fastholder, men ligefrem udvikler deres talentudvikling. Det øgede antal fuldtidsnormerede er et tegn på, at talentudviklingen går den rette vej. Der skal lyde en kæmpe ros til klubberne for at blive i sporet og fortsætte udviklingen på trods af et hårdt corona-år” siger Teddy Pedersen.

Der er modtaget 51 ansøgninger i år, hvor der er blevet uddelt licens til 50 af klubberne.
Den sidste klub har ikke modtaget licens, idet minimumskravet for udstedelse af licens ikke er nået.
Man skal have en samlet score på minimum 20 point vurderet ud fra forskellige parametre for at modtage licens.

Ud af de 50 klubber er fire nye klubber kommet med i licenssystemet.
Det drejer sig om BK Frem, Brønshøj, Dalum og MG&BK. Derudover gør FC København, FC Nordsjælland selskab med at blive vurderet til fem stjerner. FC Nordsjælland blev sidste år den første klub til at nå det maksimale antal stjerne for deres talentarbejde.

Indrangeringen for sæsonen 2021/2022 er dermed således:

Rangering 2021 2022 (002)