DBU’s bestyrelse afholdt bestyrelsesseminar torsdag den 29. april. Læs her  NYT FRA BESTYRELSEN om mødets vigtigste beslutninger og drøftelser.