I ansøgningsprocessen er klubberne blevet vurderet på kvaliteten i deres talentudviklingsmiljø, samt hvorvidt de lever op til en række objektive minimumskrav. Ud fra dette tildeles klubberne en samlet score og et stjerneniveau, hvor tre stjerner er det højeste.

Den samlet score fastlægger klubbernes indbyrdes rangering og indplacering i U18-DM rækken. Med den nye licens følger også en opdeling af U18-DM rækken i to puljer, A og B, med henblik på at sikre bedre matchning for pigerne.

 

Resultatet af licenstildelingen fremgår af nedenstående oversigt:

Stilling

Sæsonen 2021/2022 er også første år med den nye pigelicens, 2.0, der stiller klubberne overfor en række nye og skærpede krav. For eksempel skal klubberne have minimum én halvtidsansat i ungdomsafdelingen for at kunne opnå 1 stjerne.

Samtidig gennemgår klubberne et auditeringsforløb, hvor de bliver vurderet på kvaliteten af deres talentudviklingsmiljø ud fra fem hovedområder – Strategi, Organisation, Holdudvikling, Individuel udvikling og Faciliteter. Auditeringen danner sammen med klubbernes sportslige niveau og produktivitet grundlag for klubbens samlede score.

Der kan læses mere om DBUs licenssystem for ungdom, piger HER, eller kontakt DBU
Licensadministration på licenssystem@dbu.dk for spørgsmål.

Fire licensansøgere har ikke fået tildelt licens, da klubberne endnu ikke opfylder alle påkrævede kriterier. De fire klubber er:

Næsby BK, Greve Fodbold, FC Horsens og Sundby Boldklub.