Aldersrelateret Trænings Koncept+ center

Navnet er måske ikke så mundret som det tidligere, men det er hensigten med projektet bestemt.

DBU’s bestyrelses beslutning om at videreføre projekt TOP-center i driftsregi fra 1. juli 2021 under det nye fulde navn ’ATK+ center U10-U12 drenge’ betyder, at drenge i alderen 10-12 år med særlige forudsætninger også fortsat vil få tilbuddet om ekstra træning i et af projektets mange centre, som er fordelt geografisk over hele landet.

Formand for DBU’s Talentudvalg, Teddy Pedersen, kalder beslutningen om at lade projektet blive en del af driften både vigtig og rigtig.

Med vedtagelsen af den nye børnefodboldstrategi for dansk fodbold er der et aktuelt og øget fokus på netop børns udvikling og trivsel samt på at sikre gode, lokale udviklingsmiljøer til at kunne løfte alle børn til deres fulde potentiale – også dem med særlige forudsætninger.

”Jeg synes, at projektet har vist sin berettigelse, når det kommer til den gruppe børn, der tidligere måske ikke blev udfordret nok eller måtte skifte klub for at udvikle sig. Vi kan nu fortsat støtte udviklingen - ikke kun af de 10-12-årige, men også de mange partnerklubber og trænere, der er en del af projektet. Dermed fastholder og fortsætter vi det kvalitetsløft, vi har set i de senere år ude i klubberne, til gavn for dansk fodbold,” lyder det fra Teddy Pedersen.

Projektet er tidligere evalueret af SDU og justeret løbende, og det er disse resultater og tilbagemeldinger, der nu ligger til grund for bestyrelsens beslutning om, at der er et fortsat stort behov for fokus på netop denne aldersgruppe på drengesiden.

I takt med udrulningen og implementeringen af den førnævnte børnefodboldstrategi vil træningstilbuddene under ATK+ ligeledes blive videreudviklet, så det bedst muligt understøtter de krav, der stilles fremadrettet.

ATK+ centerklubberne skal i den forbindelse efter sommer udarbejde og indsende en handlingsplan for, hvordan og hvad de gør eller/og vil gøre for at medvirke til at understøtte niveauet i partnerklubberne.

 

Se mere her

Læs evalueringen af det nuværende Projekt TOP-center her 

Hør podcasten fra Playmaker, der behandler evalueringen her

Læs mere om den nye børnefodboldstrategi her