Corona-pandemien har medført store ændringer i det danske samfund – også i dansk fodbold. I 2020 medførte corona udsættelser og aflysninger af kampe, kurser og andre aktiviteter - samt begrænset adgang for tilskuere til årets landskampe for både Herrelandsholdet og Kvindelandsholdet.

Derfor har corona-pandemien haft stor betydning for det regnskab, som DBU’s bestyrelse netop har godkendt.

Men trods manglende billetindtægter på 20-25 mio. kr. kommer DBU ud af 2020 med et mindre underskud på kun 2,3 mio. kr., hvilket er en afvigelse fra det budgetterede overskud på 0,6 mio. kr. Alligevel udtrykker DBU’s bestyrelse tilfredshed med resultatet i et svært og usædvanligt år:

”På negativsiden står øverst, at alle landskampe har været ramt af aflysninger og tilskuerbegrænsninger, og i særdeleshed udskydelsen af EURO2020. Særligt manglende fans til Herrelandsholdets kampe har stor økonomisk betydning for regnskabet. På positivsiden i 2020 skal det bemærkes, at DBU har lykkedes at tabsminimere. Dels ved at aflyse en række aktiviteter, men også ved at undgå udgifter i stort omfang,” skriver bestyrelsen.

Konkret har DBU modtaget tilskud fra regeringens hjælpepakker og coronastøtte fra FIFA. Dertil kommer, at DBU har haft en større fortjeneste på de finansielle markeder end forventet.  

Resultatet vækker tilfredshed hos DBU’s administrerende direktør, Jakob Jensen, efter et svært og turbulent år i dansk fodbold.

”Lige som andre i samfundet har vi oplevet kæmpe ændringer i hverdagen med stor betydning for vores økonomi. Vi har arbejdet hårdt for at passe på DBU og dansk fodbold, så vi fortsat kan være i stand til at investere i og udvikle fodbolden på den anden side af corona-krisen. Vi har måttet aflyse, prioritere hårdere og gøre brug af de statslige hjælpepakker, så vi har kunnet undgå afskedigelser. Samlet set har vi et bedre regnskab end frygtet takket være opbakning fra medarbejdere, klubber, kommercielle partnere og andre i dansk fodbold. Vi vil fortsætte det hårde arbejde og så håbe på forår, vaccine og fodboldfest så snart, som det er sundhedsmæssigt ansvarligt,” siger han.

2021-budget godkendt
DBU’s bestyrelse har samtidigt godkendt et budget for 2021 med en række forbehold for corona-pandemiens udvikling. Som fundament i DBU’s økonomi og budgetlægning har DBU de senere år indgået ny medieaftale med UEFA og nye landsholdsaftaler for både Herrelandsholdet og Kvindelandsholdet. Budgettet for 2021 er før etableringen af Genstart-puljen på fem mio. kr. og eksklusiv eventuelle hjælpepakker og økonomien omkring EURO2020, fortæller DBU-direktøren:

”Vi håber, at vaccine og nye test-muligheder gør det muligt at få gang i dansk fodbold så hurtigt som muligt på sundhedsmæssig forsvarlig vis. Det har stor betydning for stemningen til landskampe og fodboldkampe i det ganske land, men selvfølgelig har det også stor betydning for vores økonomi. Vi arbejder med et budget, hvor vi fortsat får mulighed for at investere i udviklingen af dansk fodbold, både i talentudvikling, børnefodbold og andre indsatsområder. Men det er også et budget, der kan påvirkes meget af, hvor længe corona-epidemien fortsat begrænser vores aktiviteter,” siger han.

DBU budgetterer p.t. med et underskud i det ordinære resultat på 1,5 mio. kr. og et overskud på 0,9 mio. kr. efter sekundære og finansielle poster. Der kan dog være risiko for større udsving også i 2021 som følge af, at epidemien også vil påvirke muligheden for tilskuere, kampafvikling m.v. i 2021.

Læs regnskabet og budgettet herunder:

Regnskab 2020
Budget 2021