’Reality Check 2020: Countdown to the 2022 World Cup – Migrant Workers’ Rights in Qatar’.

Det er titlen på en ny rapport fra Amnesty International, som udover at kvittere for gennemførte forbedringer, fortsat kritiserer forholdene for migrantarbejderne i Qatar. Det er især rettigheder og vilkår i forhold til minimumsløn, arbejdstid og udrejsetilladelser, der er i fokus. Amnesty opfordrer de nationale fodboldforbund til at lægge pres på FIFA og derigennem presse på yderligere forandringer i Qatar.

DBU har i årevis arbejdet med kritisk dialog og pres på Qatar, der helt tilbage i 2010 blev valgt til vært for VM i 2022 – uden DBU’s stemme, da beslutningen blev truffet af FIFA’s daværende Eksekutivkomité.

”Selvom vi glæder os over, at Amnesty-rapporten bekræfter, at der er sket forbedringer, så viser undersøgelsen også, at der fortsat er meget kritisable og stærkt bekymrende forhold i Qatar. Vi har derfor allerede afholdt møde med Amnesty, hvor vi har drøftet, hvorledes vi kan fortsætte arbejdet med at lægge maksimalt pres på for at skabe yderligere forbedringer. Sammen med vore nordiske kolleger har vi derudover haft et møde med FIFA, hvor vi har drøftet status og udfordringer i Qatar,” fortæller Jesper Møller.

 

Fælles og internationalt pres er vejen frem

DBU og de nordiske fodboldforbund har besøgt Qatar både i november 2016 og i januar 2019 i samarbejde med både den danske og internationale fagbevægelse. Ifølge FN’s organisation for arbejdstageres rettigheder, ILO, og Amnesty er der sket en række forbedringer i Qatar. Blandt andet med indførelse af mindsteløn og afskaffelse af kafala-systemets mange begrænsninger i migranternes frihed. Der er dog fortsat mange kritisable forhold og grund til at øge presset:

”Vi fortsætter strategien med i fællesskab at lægge et hårdt og kritisk pres for at se målbare forbedringer, da der stadig er to år til VM begynder. Vi ønsker at gå struktureret til værks med konkrete løftestænger, og her giver Amnestys rapport nogle gode anbefalinger til en målrettet indsats forud for afholdelse af VM. Et samlet, internationalt pres på Qatar er vigtigt, og derfor skal de nordiske fodboldforbund stå sammen med øvrige lande i FIFA, men også med Amnesty International og fagbevægelsen, så vi står stærkere. Kun på den måde kan vi skabe forandringer i Qatar og for migrantarbejderne,” siger Jesper Møller.

DBU havde planlagt en nordisk konference i Qatar i januar 2021 med deltagelse af blandt andre DBU’s Governance- og Udviklingskomité. Turen er dog udskudt på grund af corona-pandemien, men vil blive afholdt på et senere tidspunkt.