Tilbage i 1928 blev det danske mesterskab ikke uddelt til en dansk klub, efter samtlige kampe i sæsonen 1927/1928 var færdigspillet. Hele tre klubber, B93, B1903 og Frem, endte med seks point hver. B93 sluttede med øverste placering af de tre hold, da de var bedre indbyrdes samt havde en bedre målscore.

B93 har ni mesterskaber på CV’et, hvilket giver dem retten til at bære en stjerne over klublogoet. Hvis de får medhold i denne sag, kommer klubben op på ti danske mesterskaber. Det vil give klubben anledning til på ny at sende klubdragten til skrædderen, så de kan tilføje endnu en stjerne over den traditionsrige Østerbro-klubs logo.
Klubben har derfor fremsendt en forespørgsel til DBU om at tage datidens beslutning op og genoverveje, om det var det rette valg, der blev truffet i 1928.

Det fremgår af ældre propositioner og referater fra datiden, at der ved pointlighed mellem hold efter turneringens afslutning skulle spilles omkampe, hvis et mesterskab skulle uddeles. Forud for datidens forespørgsel til klubberne om mulige omkampe, havde DBU på forhånd besluttet, at hvis to ud af tre hold ikke ønskede at stille op til omkampene, så ville sæsonen 1927/1928 ende uden en mesterskabsvinder.

B93 og Frem ønskede ikke at medvirke til omkampe, mens B1903 ikke ønskede at vinde mesterskabet på en sådan måde. Derfor besluttede DBU, at sæsonen 1927/1928 skulle ende uden en dansk mester. Jf. daværende turneringspropositioners § 30 blev alle turneringsspørgsmål truffet definitivt af DBU, som også havde retten til at fortage ændringer og tilføjelser i reglerne samt dispensere fra disse i særlige tilfælde. Dette var tilfældet i sagen om afgørelse af Danmarksmesterskabet anno 1927/1928.

Næsten 100 år senere har DBU’s bestyrelse taget sagen op på foranledning af B93. Administrerende direktør i DBU, Jakob Jensen, understreger, at det var den rette beslutning, der blev truffet tilbage i 1928:

”Jeg forstår godt, at B93 ønsker at få afklaring på, hvilket grundlag datidens beslutning blev truffet. Der har dog ikke været nogen tvivl om, at beslutningen dengang blev truffet på rette vis og ud fra rette grundlag. Det afgørende i denne sag har været, at DBU forud for forespørgslen allerede havde besluttet, at det ville blive en mesterløs sæson, hvis to ud af tre klubber ikke ønskede at medvirke til omkampene”, fortæller Jakob Jensen og uddyber:

”Da alle tre klubber ikke ønskede at spille omkampe, så var den ikke længere. Det er derfor hverken en beslutning, vi kan eller vil ændre på. Det var et anderledes regelsæt, der gjorde sig gældende for næsten 100 år siden, men som sagt blev beslutningen truffet på et velovervejet grundlag, og derfor forbliver sæsonen 1927/1928 uden en dansk mester”, slutter Jakob Jensen.