DBU og DBU Bredde har siden midten af marts haft en klar strategi om at følge myndighedernes anvisninger om nedlukning for at udgå smittespredning.

Selvom DIF og DGI den 20. april meldte ud, at der blev åbnet for udendørs aktiviteter uden kropskontakt med en række forudsætninger, fastholdt DBU Bredde i en udmelding den 21. april at anbefale fortsat nedlukning af dansk fodbold for kampe og enhver form for træning. Denne holdning bakkes op af både myndigheder og DIF, som begge fortsat fraråder, at der startes op med fodbold på nuværende tidspunkt.

Da mange danskere savner, at dansk fodbold kommer i gang igen - både på og udenfor banen - har DBU i et stykke tid været i dialog med myndighederne om særlige corona-regler, så dansk fodbold er klar, når myndighederne forhåbentlig snart giver accept til at spille fodbold igen.

De særlige corona-regler har fokus på aktiviteter uden kropskontakt og tager udgangspunkt i de statslige corona-anbefalinger samt DIF’s retningslinjer for udendørs idrætsaktiviteter. Fodboldens corona-regler må dog ikke tages i brug endnu.

DBU’s bestyrelse fastholdt på et møde torsdag eftermiddag den hidtidige strategi om først at anbefale en genåbning, når sundhedsmyndighederne og Rigspolitiet har givet accept. Dette har både kulturministeren og DIF erklæret sig enige i, senest på et møde fredag morgen. Før DBU kan anbefale at åbne for at spille fodbold, afventes derfor en accept fra myndighederne på de nye corona-regler.

DBU’s formand, Jesper Møller, understreger, at ’folkesundheden fortsat er vigtigere end fodbold’.

”Vi har valgt denne tilgang ud fra et forsigtighedssynspunkt. Vi ønsker ikke at øge risikoen for smittespredning eller overtrædelse af forsamlingsforbuddet. Før vi kan genåbne med i første omgang corona-regler og derefter træning i fuldt omfang og kampe, skal vi derfor have opfyldt vores ønske om grønt lys fra myndighederne. Vi befinder os lige nu i en samfundskrise, og her skal vi være vores ansvar bevidst. Folkesundhed er vigtigere end fodbold - også selv om vi alle savner fodbold, både på og udenfor banen,” udtaler DBU’s formand.

I DBU Bredde oplever alle seks lokalunioner, at mange klubber er utålmodige for at komme i gang med fodbold igen. Mange klubber kontakter lokalunionerne med spørgsmål og ønsker til, hvordan og hvornår de kan gå i gang igen. Derfor håber DBU og DBU Bredde, at de nye corona-regler giver klubberne præcise retningslinjer, når vi får myndighedernes accept af, at fodboldklubberne åbner igen, fortæller Lars Albæk, formand for DBU Bredde:

”Vi forstår til fulde, at mange klubber og medlemmer er utålmodige for at komme på græs igen. Vi er i gang med at få afklaret retningslinjerne, så vi kan komme hurtigt i gang igen – i første omgang med aktiviteter uden fysisk kontakt og med en række begrænsninger. Vi afventer endelig accept fra alle relevante myndigheder. Derfor kan retningslinjerne endnu ikke tages i brug, men jeg skal gerne gøre det helt klart, at vi ønsker at komme på græs på en forsvarlig måde så hurtigt som muligt,” siger han.

 

Opdateret den 7. maj 2020: Med denne nyhed den 1. maj 2020 blev der offentliggjort et udkast til corona-reglerne for dansk fodbold. Den version må ikke tages i brug, da den ikke er godkendt og gældende.