Har din forening mistet indtægter på grund af et aflyst stævne eller den lokale byfest?
Kan I ikke tjene de forventede penge på festivaler?
Lider I under manglende kontingentindtægter?

Så er det nu muligt at ansøge DIF og DGI’s corona-hjælpepulje, hvor 44 mio. kroner ligger klar til uddeling.


Sådan foregår det rent praktisk
Puljen kan søges i en relativ kort periode - fra fredag den 1. maj til og med fredag den 15. maj, og alle ansøgninger forventes behandlet inden udgangen af juni måned.

Ansøgningsprocessen kommer til at foregå via Centralt ForeningsRegister (CFR), hvor foreningerne i forvejen registrerer medlemstal, og alle DIF og DGI’s foreninger får den 1. maj i en mail udsendt via CFR besked om, at puljen er åben.

Det prioriteres at støtte mange foreninger
DIF og DGI vil prioritere at støtte idrætsforeninger, der oplever store økonomiske konsekvenser som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19, og samtidig prioritere at støtte så mange økonomisk trængte idrætsforeninger som muligt.

På denne baggrund vil DIF og DGI's corona-hjælpepulje ikke være relevant for ansøgninger om relativt små beløb, ligesom corona-hjælpepuljen ikke vil kunne yde meget store tilskud til enkelte idrætsforeninger, der har oplevet ekstraordinært store økonomiske konsekvenser som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19.

Tilskud fra DIF og DGI's corona-hjælpepulje vil naturligvis bero på en vurdering af den enkelte ansøgning og volumen af samlede ansøgninger, men forventes hovedsageligt at ligge mellem 25.000 kr. og 100.000 kr. - undtagelsesvis op til 300.000 kr.

Se alle retningslinjer og tildelingskriterier her.

Hvem er corona-hjælpepuljen ikke for?
Bemærk, at Corona-hjælpepuljen ikke er etableret til støtte for eliteidræt og idrætsforeninger, der søger dækning af udgifter til aflyste større arrangementer.

Disse foreninger henvises til lønkompensationsordningen og kompensationsordningen for arrangører af større arrangementer. Læs mere her.

Se mere
DIF og DGI's pressemeddelelse om corona-hjælpepuljen

 

OM DIF OG DGI'S CORONA-HJÆLPEPULJE

Et bredt udsnit af folketingets partier besluttede den 7. april at yde et ekstraordinært tilskud på 50 mio. kr. til lokale idræts- og spejderforeninger og fortrinsvis til de foreninger, der er hårdest ramt af eksempelvis medlemstilbagegang og aflyste mindre arrangementer med under 350 deltagere.

Midlerne fordeles forholdsmæssigt i de tre lokalforeningspuljer, der allerede eksisterer på idræts- og spejderområdet. DIF og DGI modtager i alt 44 millioner kroner, som administreres i fællesskab. Firmaidrætten modtager 3,5 millioner til uddeling blandt sine foreninger, mens DUF modtager 2,5 millioner øremærket til spejderne.

Se Kulturministeriets aftaletekst her.