Dansk fodbold har fået et nyt Adfærdskodeks.

Det er besluttet af DBU’s bestyrelse, der dermed følger op på de nye internationale regler fra FIFA, der sidste år lancerede FIFA Code of Ethics. Det nye Adfærdskodeks erstatter DBU’s Etisk Kodeks og de særlige retningslinjer for landsholdsspillere, ’Vi Spiller for Danmark’, som er en del af det nye kodeks. DBU’s Code of Conduct fortsætter som hidtil.

Det nye kodeks omfatter blandt andet forbud mod diskrimination, bestikkelse, matchfixing og betting på egne kampe samt krænkelser og overgreb af enhver form. Det omfatter også regler for modtagelse af gaver, interessekonflikt og andre forhold. Reglerne er for alle i dansk fodbold – spillere, trænere, ledere, dommere, ansatte mfl.

DBU har de senere år lanceret en række tiltag, regelsæt og kampagner for at bekæmpe snyd og styrke åbenhed og transparens i dansk fodbold. Blandt andet har DBU skærpet reglerne mod matchfixing og spil på egne kampe mere end i andre sportsgrene og bidraget til fælles kampagner mod matchfixing i dansk idræt.

I 2016 formulerede DBU for første gang et Code of Conduct, senere kom særlige etiske regler for landsholdene og undervejs har DBU kørt kampagner mod homofobi og anden diskrimination. Samtidigt omfatter det nye kodeks de områder, som er dikteret af FIFA’s nye Code of Ethics.

Det nye Adfærdskodeks er en naturlig opfølgning på de mange tiltag, fortæller DBU’s formand, Jesper Møller:

”Det handler om ordentlighed og respekt. Vi ønsker, at alle i dansk fodbold følger reglerne, opfører sig ordentligt og behandler hinanden med respekt. Vi har nultolerance overfor enhver form for snyd og diskrimination, og vi accepterer ikke krænkelser og overgreb af nogen karakter. Derfor har vi i årevis arbejdet på at sikre rammerne for ordentlighed i dansk fodbold, og dette nye adfærdskodeks er et vigtigt skridt i det arbejde,” siger han.

DBU’s formand har de senere år også bidraget til arbejdet med Good Governance i Danmarks Idræts-Forbund (DIF), der sidste år nedsatte en Etisk Komité og etablerede en Whistleblower-ordning for atleter og andre medarbejdere, der ønsker at anmelde snyd, krænkelser eller overtrædelse af etiske regler. Internationalt set har DBU kæmpet for øget åbenhed og transparens i både UEFA og FIFA.

Det nye kodeks går ifølge Jesper Møller ”meget langt for at beskytte dansk fodbolds integritet og værdier”.

”Som bestyrelse ønsker vi at sende et klart signal overfor snyd, diskrimination og krænkelser, som er fuldstændigt uacceptable. Dansk fodbold – og idræt i det hele taget – har lige som resten af samfundet udfordringer med forskellige former for snyd og uetisk adfærd. Vi ønsker at være på forkant og have de bedst mulige rammer, så vi kan sanktionere – og de klareste regler og retningslinjer, så alle kan se, hvordan vi skal agere i det daglige. Det er ansvarlighed og en vigtig del af at være en del af noget større,” siger Jesper Møller med henvisning til DBU’s vision ’En Del af Noget Større’.

Det nye kodeks har været til høring i DBU’s Etiske Udvalg og Fodboldens Disciplinærinstans og blev formelt godkendt af DBU’s bestyrelse i fredags.

Læs det nye Adfærdskodeks her.