Udenlandske opkøb af danske klubber må ikke gå ud over spiller- og talentudviklingen i dansk fodbold og den danske foreningskultur.

Det understregede DBU’s formand, Jesper Møller, da han lørdag holdt sin beretning på DBU’s Repræsentantskabsmøde i København. DBU-formanden talte flere gange om vigtigheden af ’ordentlighed og respekt’ i dansk fodbold, både overfor dommere og frivillige – men også i udenlandske investorers interesse for danske divisionsklubber.

”Vi kan være stolte af, at danske klubber får opmærksomhed fra udenlandske investorer. Det er frugten af dygtige klubledelser samt den gode spiller- og talentudvikling i klubberne. Men det er afgørende, at vi løbende ser på, om vi har det rigtige regelsæt på området”, sagde formanden.

Jesper Møller glæder sig over, at Divisionsforeningen også har italesat behovet for løbende at se på regelsættet og rammerne for de udenlandske investeringer i dansk fodbold. Både i forhold til mulige regler men også i forhold til at sikre, at investeringerne sker med respekt for en langsigtet spiller- og talentudvikling i de danske klubber.

”Vi har en helt unik foreningskultur i dansk fodbold. Den skal vi værne om. Derfor er det afgørende hele tiden at sikre, at de investeringer – danske eller udenlandske – der gøres i dansk fodbold, er langsigtede og sker med fokus på ordentlighed og respekt”, sagde formanden.

Ordentlighed og respekt var i det hele taget et gennemgående tema i beretningen fra DBU-formand, Jesper Møller. Det gælder eksempelvis det nye Adfærdskodeks for dansk fodbold, som gælder for alle i dansk fodbold – spillere, trænere, dommere, frivillige, ledere m.fl. Det omhandler alt fra forbud mod enhver form for snyd og diskrimination, overfald og krænkelse, men også regler for gave-politik, rejse-politik med mere.

”Vi har arbejdet med good governance og ordentlighed i de senere år. Der er fortsat behov for, at vi har fuldt fokus på det, både med beslutninger, kampagner og sanktioner fra de uafhængige instanser. Vi skal sikre, at vi behandler hinanden ordentligt og med respekt i dansk fodbold,” siger DBU’s formand.