DBU: Farvel til sommertid vil ramme fodbolden hårdt

En afskaffelse af skiftet mellem sommer- og vintertid drøftes i øjeblikket i EU. I DBU er holdningen klar; gør sommertiden permanent. Den holdning understreger DBU nu overfor de danske medlemmer af Europa Parlamentet, Folketinget og det relevante ministerie.

I den seneste tid har de europæiske medlemslande og Europa-Parlamentet sat spørgsmålstegn ved, om ordningen med et europæisk tidsskifte hvert halve år bør fortsætte. For nylig offentliggjorde Europa-kommissionen også resultatet af en høring om temaet med over 4,5 millioner svar. 84 % af respondenterne gik ind for at afskaffe det halvårlige tidsskifte. Europa-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, udtalte på den baggrund, at han er åben for at gøre op med skiftet til vintertid for i stedet at gøre sommertiden permanent.

Den melding hilser DBU's næstformand Bent Clausen velkommen:
Vores holdning er klar; en afskaffelse af sommertiden vil få alvorlige konsekvenser for fodboldklubberne i Danmark, udendørsidrætten generelt og folkesundheden i bred forstand, fordi afskaffelsen vil gøre det vanskeligere at gennemføre udendørsaktiviteter som eksempelvis en fodboldsæson, hvis den ekstra lyse aftentime forsvinder. 

Samme budskab understreger Danmarks Idrætsforbunds formand, Niels Nygaard, og DBU's formand, Jesper Møller, i et fælles høringssvar til Transport-, Bygnings, - og Boligministeriet om sagen:

Sommertidens forlængende aftenlys gør det ganske simpelt muligt for sportsklubber, idræts- og fritidsforeninger at afholde turneringer og anden udeaktivitet fra først på aftenen til solnedgang. Hvis sommertiden afskaffes, vil råderummet til sådanne aktiviteter blive indskrænket fra de nuværende 5-6 måneder til 3 måneder henover sommeren. Det betyder mindre banetid, mindre udetid og dermed også færre aktive medlemmer i det danske foreningsliv.”

Hvis EU beslutter at gøre op med skiftet mellem sommertid og vintertid, vil det være op til det enkelte medlemslande selv at bestemme, om de vil holde fast i at stille urene en time frem hvert forår og en time tilbage hvert efterår.

Læs det fælles høringssvar her.


Log ind