B1909 fratrækkes 18 point

Danmarksserieklubben B1909 har ifølge Fodboldens Disciplinærinstans overtrådt DBU’s amatørbestemmelser i perioden 2012 til 2017. Derfor fratrækkes klubben 18 point og tildeles en bøde på 50.000 kroner.

Fodboldens Disciplinærinstans har truffet beslutning om B1909s brug af skattefri befordringsgodtgørelse til flere af klubbens spillere i perioden 2012-2017, hvor spillere på klubbens førstehold har fået udbetalt 1.089.524,97 kr. 

B1909 fratrækkes derfor ni point i sæsonen 2018/2019 samt ni point i sæsonen 2019/2020 og tildeles en bøde på 50.000 kroner. 

Efter SKATs undersøgelse kan det lægges til grund, at stort set samtlige spillere i perioden fra 2012 til 2017 har været trænere i klubben sideløbende med, at deres primære funktion var som spillere på klubbens førstehold i B1909, og for de fleste spillere var der derfor realitet i udbetalingerne som kørselsgodtgørelse. 

Fodboldens Disciplinærinstans fastslår, at når vederlag af denne art ikke udbetales af klubben, men af en tredjepart, som det er tilfældet med kørselsgodtgørelser, og når det er forklædt som en skattefri godtgørelse, foreligger der en omgåelse af DBU’s amatørbestemmelser.

Disciplinærinstansen er af den opfattelse, at de beløb, spillerne har modtaget, i realiteten ikke har været godtgørelse for kørsel eller lignende i klubbens tjeneste, men vederlag for at spille fodbold i B1909.

Dette understøttes af en høring i foråret 2016, hvor repræsentanter fra B1909 blev forholdt det faktum, at trænerkontrakterne blev honoreret i henhold til udtagelse til klubbens førstehold. Her måtte de erkende, at honoreringen kunne tolkes som aflønning for at spille for klubbens førstehold.  

Ved at tilbyde spillerne fordele på denne vis, i stedet for at tegne kontrakter med spillerne, aflønne dem med træk af A-skat og i øvrigt ansætte dem på de vilkår, der eksempelvis fremgår af DIF’s amatørkontrakt, har B1909 uberettiget opnået en fordel i forhold til sine konkurrenter, der tilbyder deres spillere reglementerede ansættelsesvilkår, eller som overholder amatørbestemmelserne.

Da der er tale om en længerevarende og systematisk overtrædelse af reglerne, er det disciplinærinstansens vurdering, at fremgangsmåden må karakteriseres som ”usportslig” og ”illoyal” adfærd i forhold til de andre hold i rækken.

Læs hele kendelsen her.

Log ind