Det flyver med fodbolde gennem luften. Børnene er glade og koncentrerede. ’Hovedet, Kroppen, Klubben’ er i gang på boldklubben Hellas baner.
7. klasses-eleverne står deres prøve på grønsværen. De skal undervise 3. klasserne i forskellige lege med fokus på fodbold. 

En af pigerne fra 7. klasse er lige blevet færdig med at styre en kædetagfat og står nu sammen med sine klassekammerater og puster ud: 
”Det er godt at finde ud af, hvad man kan sige, når man skal undervise andre, når man skal forklare en leg,” fortæller hun.

En dreng fra 7. klasse har også fået noget ud af dagen:
”Det, vi har lært i dag, kan jeg bruge nede i karateklubben, hvor jeg underviser nogle 5-årige. Så jeg blev inspireret til, hvordan jeg kan gribe det an i karateklubben,” fortæller han. 

Tilfredse lærere
Udskolingseleverne holder styr på de yngre elever og Jesper Nielsen, der er lærer for de ældste elever, står på sidelinjen og smiler bredt: 
”Jeg synes forløbet passer godt til 7. klasse. De er lige tilpas modne til at tage det ansvar, de får stillet af DBU-underviserne. Det giver også et godt sammenhold på tværs af de to klasser,” fortæller Jesper Nielsen. 

Han bakkes op af en anden udskolingslærer, Thomas Bloch Hansen: 
”Eleverne skal lære at holde fokus, og det er svært for nogle, ved jeg. Når de store skal være instruktører for de små, kan jeg se, der er nogle, der træder i karakter og tager ansvar,” siger han.

Fordele ved et samlet undervisningsforløb
’Hovedet, Kroppen, Klubben’ består af tre fagdage - en Sundhedsdag, en Trivselsdag og en ’Åben Skole’ dag. Sundhedsdagen og Trivselsdagen står skolen for at afvikle med udgangspunkt i fyldestgørende undervisningsmaterialer. ’Åben Skole’ dagen afholdes i den lokale fodboldklub af to DBU-instruktører, der kommer med alle materialer og som blot skal bruge en fodboldbane. 

Skoleleder på Lykkebo Skole, Søren Friis, er ikke i tvivl om værdien af den samlede pakke, skolen får med ’Hovedet, Kroppen, Klubben’:
”Det betyder noget for skolen, at det er en pakkeløsning, for så kan vi se, hvad vi går ind til, og hvad vi får ud af det,” fortæller Søren Friis.

Skolen deler i forvejen baner med boldklubben Hellas, så fundamentet for en udvidelse af det gode samarbejde lå lige for, da ’Åben Skole' samarbejdet kom på bordet. 
”Vi er meget begejstrede for, at der kommer hjælp udefra i forhold til at få løftet opgaven omkring den åbne skole,” afslutter Søren Friis. 

Tilmeld jer her

 

Fakta om 'Hovedet, Kroppen, Klubben'
  • ’Hovedet, Kroppen, Klubben’ er tre dages undervisning, bestående af en Trivselsdag (Hovedet), Sundhedsdag (Kroppen) og en 'Åben Skole’ dag (Klubben) 
  • Undervisningen opfylder kompetence- og vidensmål for både ind- og udskoling og er en blanding af klasseundervisning og praktiske øvelser. 
  • ’Hovedet, Kroppen, Klubben’ sætter på en sjov og let måde sundhed, trivsel og bevægelse på skoleskemaet.
  • Der kan maks. deltage 100 indskolingselever og 60 udskolingselever på 'Åben Skole'-dagen. Både indskoling og udskoling skal deltage.
  • Målgruppen er både 0.-3. klasse (5-6 timer pr. dag, inkl. pauser og frokost) samt 7.-9. klasse (7-7½ time pr. dag, inkl. pauser og frokost)