Røgfri fremtid for unge fodboldspillere

Flere unge begynder stik mod Regeringens ambitioner at ryge, og derfor har Coop fremsat et borgerforslag om at gøre det lovpligtigt for alle butikker at gemme tobakken væk. Formålet er, at færre unge fristes til at ryge. Men det kræver en samlet indsats mellem detailhandel og civilsamfundet. Her kan landets fodboldklubber gøre en forskel.

Røgfrie tilskuerpladser, sidelinjer og baner til ungdomskampene. Røgen væk fra klubhuse. Mulighederne er mange i kampen om at få røgen væk fra de unges hverdag og fritidsliv. 
Næstformand i DBU, Bent Clausen, mener, at der er gode muligheder for klubberne til at tage fat i problematikken omkring fodbold og røg:

”Vi skal være med til at vise, at røg ikke hører hjemme i de unges fodboldmiljø. Hvordan det kan udmøntes i de lokale klubber, vil naturligvis være forskelligt. For nogle kan det betyde, at forældrene aktiveres som rollemodeller, mens andre ser en fordel i at arbejde med konkrete forbud omkring klubhuse og banerne, hvor der så kan opsættes skilte”.

Tobakken væk fra de unges hverdag
Direktør i DBU Claus Bretton-Meyer hilser også forslaget velkomment og håber, at det kan inspirere spillere, trænere og ledere i klubberne:

”Fodbold skal først og fremmest handle om sporten, men vi har også en forpligtelse til at sikre de kommende generationer de bedst mulige vilkår i klubber og på fodboldbanerne. Tiltaget her er en kærkommen mulighed for at få et vigtigt emne i fokus og sikre de unges sundhed nu og i fremtiden”

50.000 underskrifter for debat om tobak
Mens fodboldklubberne kan gøre en forskel for et røgfrit fritidsliv, arbejder man i Coop for at få tobakken væk fra hylderne, bl.a. fordi en stigende andel af de unge ryger.

Coop søger nu opbakning til at få debatteret et borgerforslag i Folketinget, bl.a. med henvisning til regeringens målsætning om en røgfri generation i 2030, og at Danmark har tilsluttet sig WHO’s rammekonventioner om tobak og dermed er forpligtet til at beskytte børn og unge mod røg. 

Forslaget er netop gjort tilgængeligt på Folketingets hjemmeside, men kræver 50.000 underskrifter, før det tages op til debat i Folketinget. 

Hvis du har lyst til at støtte forslaget, kan du give din underskrift her:

Log ind