MENU

ALLE spillere har nu et unikt spillercertifikat

ALLE spillere i Danmark har nu fået tildelt et digitalt spillercertifikat, der er unikt for dem og vil følge dem fremover. Baggrunden er stramninger i databeskyttelsesloven og større gennemsigtighed omkring spillercertifikater.

Som en konsekvens af den nye databeskyttelsesforordning, der træder i kraft i maj 2018, skal spillere oplyses om, hvor deres spillercertifikat befinder sig. 

For at understøtte dette og for at sikre bedre datakvalitet og større gennemsigtighed vedr. spilletilladelser har ALLE spillere i Danmark nu fået tildelt et digitalt spillercertifikat, der er unikt for dem og vil følge dem fremover (tidligere blev der lavet nyt spillercertifikat ved klubskifte).

De digitale spillercertifikater er fordelt ud fra nogle opstillede kriterier i forhold til spillerens historik.

Hvad skal klubberne gøre?

I KlubOffice-menuen Personer > Medlemmer > Automatisk tildelte spillercertifikater kan klubberne se de spillere, som er registreret i klubben, men hvor spillercertifikatet er placeret i en anden klub.

I samme menu som angivet ovenfor kan klubben senest 12. april:
  1. Acceptere placeringen af spillercertifikatet i den anden klub
  2. Søge om spillerens certifikat i den anden klub
  3. Gøre indsigelse til os, hvis I mener, at spillercertifikatet bør placeres i jeres klub.
Hvis klubben ikke foretager sig noget senest 12. april, accepterer den derved, at spillercertifikatet er placeret i den anden klub.

Man kan selvfølgelig fortsat efter 12. april ansøge den anden klub om spillercertifikatet på vanlig vis, altså ved at markere spilleren i medlemsoversigten og klikke på certifikat-ikonet øverst.

Spilleren vil kunne se sit spillercertifikat i sit fodboldpas, når det lanceres til maj.

Se spillercertifikat for alle jeres spillere
På den ovennævnte side vises kun de spillere, som er registreret i klubben, men hvor spillercertifikatet er placeret i en anden klub.

I medlemsoversigten i KlubOffice kan klubben se, i hvilken klub alle spillernes spillercertifikater befinder sig. Sådan ser man det:
  1. Vælg menuen Personer > Medlemmer > Medlemsoversigt
  2. Klik på "Udvidet søgning
  3. "Tilvælg kolonnen "Spillercertifikatsklub" i kolonnevælgeren til højre på siden
  4. Klik Søg"
Ovenstående skulle gerne give større gennemskuelighed i forhold spillercertifikater fremover og gøre arbejdet med spillercertifikater lettere for klubberne.


Log ind