MENU

Slut med boldforvirring hos kvinder og piger

Når efterårssæsonen 2018 sparkes i gang, vil det ikke længere være muligt at benytte en mindre og lettere boldtype hos U16 og U18 Piger samt kvindesenior i lokalunionernes turneringer.

DBU’s bestyrelse har besluttet ikke at forlænge den dispensationsmulighed, der siden 2013 har gjort muligt at benytte en mindre og lettere boldtype hos U16 og U18 Piger samt kvindesenior i lokalunionernes turneringer. Dermed skal kampene fra og med efterårssæsonen, med forbehold for eventuelle særregler i din lokalunion, afvikles med boldstørrelse 5.  

”Den mindre og lettere bold kræver øvelse at spille med” – sådan skriver både tilhængere og modstandere af den dispensation, der siden juli 2013 årligt er blevet forlænget og dermed har gjort det muligt for U16, U18 og kvindesenior i lokalunionernes række at benytte en mindre og lettere boldtype. Spillere, trænere og klubber sender i spørgeskemaet, der blev sendt rundt til besvarelse i slutningen af 2017, et tydeligt budskab til DBU – ’tag en beslutning’. Respondenterne påpeger, at dispensationsmuligheden skaber unødige stridigheder på banen, fordi den ene part ikke har haft mulighed for at forberede sig på en lettere og mindre boldtype.  

Behov for afklaring
Spørgeskemaundersøgelsen fra 2017 afslører, at det kun er en lille procentdel, der har erfaringer med den mindre og lettere boldtype. Endnu færre angiver, at de har kendskab til at dispensationsmuligheden eksisterer. De respondenter, der har erfaringer med brug af den lettere og mindre boldtype, oplever, at valget ofte har givet anledning til konflikter med modstanderholdet, fordi boldtypen kræver tilvænning.  

Bestyrelsens beslutning om at stoppe dispensationsordningen bakkes op af både DBU’s Seniorgruppe og DBU’s Ungdomsgruppe, der allerede i 2015 havde kendskab til, at idrætsforskere fra flere danske universiteter ikke kunne påvise væsentlige fordele ved at spille med den mindre og lettere boldtype. 

”Jeg er glad for, at spørgeskemaundersøgelsen blev gennemført. Vi fik klubberne inddraget og hørt de berørte spillere, og dermed har vi også fået viden om, at en ’både og’ dispensation er uholdbar. Derfor skulle der træffes en beslutning. Og med den viden, der er til rådighed, kan vi ikke pålægge klubber med spillere i U16, U18 og kvindesenior den ekstra økonomisk udgift, det vil være at skulle investere i endnu en boldtype”, siger Jakob Koed, formand for DBU’s Ungdomsgruppe.  

Ingen signifikante fordele eller ulemper
Det var Peter Krustrup, professor på SDU og nuværende medlem af seniorgruppen, der sammen med kolleger på Københavns Universitet, Århus Universitet, Metropol og Amager Hospital i 2014-2015 udførte undersøgelserne. Om deres fund siger Peter Krustrup: 

”Ved laboratorieforsøg kunne den mindre og lettere bold sparkes 4-8 procent hårdere, mens valget af boldtype ikke havde betydning for aktivitetsprofil og belastning under kamp. Dertil kommer, at vi heller ikke kunne se nogen forskelle mellem de undersøgte boldtyper i den tekniske eller taktiske præstation under kamp for unge piger og voksne kvinder”

I spørgeskemaundersøgelsen angiver trænerne, at de har benyttet dispensationsmuligheden for at mindske risikoen for skader hos spillerne. Den nuværende viden på området understøtter dog ikke den antagelse.  

I en nyere undersøgelse udgivet i maj 2018, med Mette Zebis som førsteforfatter og Peter Krustrup som sidsteforfatter, blev 25 hold og 332 pigespillere på 15-18 år fra DBU Jylland fulgt over en forårsturnering med 10 kampe. Her blev de akutte skader opstået under kamp registreret både i de rækker der efter lodtrækning spillede kampe med de almindelige 5’er bolde, og i de rækker der spillede med den mindre og lettere boldtype. Det lykkedes at implementere den mindre og lettere bold i kampene, men der sås ikke nogen signifikante fordele eller ulemper ved brugen af den mindre og lettere bold.

Ros til opmærksomme trænere
Forskerne konkluderer at med det undersøgte antal spillere kan det ikke udledes om den mindre og lettere bold giver en ændret skadesforekomst, men forskerne mener, at det er værd at overveje om en større undersøgelse skal sættes i gang.
  
”Vi glæder os over indsigten fra spørgeskemaundersøgelsen, der viser opmærksomme trænere, der aktivt vælger at gøre en indsats for at minimere risikoen for skader hos deres spillere. Men for nuværende er vores anbefaling at benytte FIFA 11+ og FIFA 11+ kids, der er forebyggelsesprogrammer med videnskabeligt belæg for den skadesforebyggende effekt”, siger Annette Westermann national projektleder for bredde pige- og kvindefodbold.

Eventuelle spørgsmål kan rettes mod Annette Westermann på 4634 0748 eller anwe@dbusjaelland.dk. 

Få inspiration til skadesforebyggende træning med tekst og videoer fra FIFA 11+ og FIFA 11 + kids herunder: 

Tekst: FIFA 11 + Kids manual

Video: FIFA ’11+” warm up (del 1)

Log ind