DBU-Formand stiller op til UEFA EXCO

Transparens, solidaritet og respekt i international fodbold. Det er hovedbudskaberne, når DBU’s formand, Jesper Møller, stiller op til det magtfulde UEFA EXCO. Valget finder sted i februar næste år.

Dansk fodbold kan blive repræsenteret i UEFA’s absolutte top, når der den 7, februar næste år er valg til UEFA’s bestyrelse, også kaldet UEFA Exco. Efter opfordring fra forskellig side og med opbakning fra DBU’s bestyrelse har DBU’s formand, Jesper Møller, besluttet at stille op som kandidat til UEFA’s Executive Committee, også kaldet UEFA Exco. 
 
Den danske formand har tidligere været medlem af National Teams Competition Committee (landsholdskomiteen) og er i dag formand for UEFA’s Legal Committee og medlem af bestyrelsen for UEFA Events SA.  Jesper Møller vil fortsat have størst fokus på dansk fodbold – både klubber og landshold, bredde og elite – men for at styrke dansk fodbolds indflydelse, vil han stille op til UEFA Exco for den kommende periode. 
 
“Jeg vil fortsat have størst fokus på det nationale – både i klubregi, hvor jeg f.eks. nyder at besøge de mange klubber og frivillige, og på vore landshold. Men vi må erkende, at det internationale arbejde får større og større betydning på alle væsentlige områder, Både for vore frivillige, breddearbejdet og naturligvis klub- og landsholdsfodbold. I UEFA Exco vil jeg søge størst mulig indflydelse på vegne af dansk fodbold, så vi på alle niveauer, som komitemedlemmmer og delegates, kan italesætte vore holdninger og værdier og ikke mindst den danske idrætsmodel. Det er en helt naturlig del af vores demokratiske tilgang til arbejdet,” siger Jesper Møller. 
 
DBU’s formand stiller op til valget efter opfordring fra blandt andet de nordiske lande, der de senere år har haft et tæt samarbejde både i UEFA og i FIFA. Sammen har de nordiske lande arbejdet for at skabe større fokus på reformer og værdier som transparens, fællesskab, solidaritet og respekt i arbejdet med fodbold internationalt set. Og det er samme budskaber, som Jesper Møller vil fremføre i sit arbejde for at blive valgt til UEFA Exco, fortæller han:  
 
”Da jeg har fået en række opfordringer til at kandidere, ville det også have sendt et uheldigt signal til både UEFA og vore kolleger i udlandet, hvis vi ikke ville stille op, og dermed reelt sagt nej til at påtage os et medansvar for udviklingen af Europæisk fodbold. Jeg forestiller mig, at det nok ville have svækket vores indflydelse og muligheder i en række sammenhænge de kommende år. Desuden så vi jo også i Allan Hansens periode, at det var af stor betydning at være repræsenteret i UEFA Exco, idet vi utvivlsomt ikke havde fået tildelt EURO 2020 uden Allans store indsats i UEFA regi,” siger DBU-formanden med henvisning til sin forgænger, Allan Hansen, der også var medlem af UEFA Exco fra 2009 - 2017.

“Men nu skal jeg jo altså lige vælges først, og det er i sig selv en udfordring, så nu må vi foreløbig afvente valget på Kongressen i begyndelse af februar 2019”,  slutter Jesper Møller.
 
Hvis DBU-formanden bliver valgt til UEFA Exco, vil han her også arbejde for de danske interesser, hvis DBU beslutter sig for at byde på afholdelsen af EM i Kvindefodbold i 2025. 
 
Der er i dag 20 medlemmer af UEFA Exco, heraf er 7 medlemmer på valg. Herudover skal der vælges ét kvindeligt medlem.

Log ind