MENU
D
T
M
S

Afskaffelse af sommertid vil ramme foreningslivet hårdt

En afskaffelse af sommertiden drøftes i øjeblikket i EU-regi. Det vil dog få alvorlige konsekvenser for fodboldklubberne i Danmark, udendørsidrætterne generelt og folkesundheden i bred forstand, fordi det kan blive meget vanskeligt at gennemføre udendørsaktiviteter som f.eks. en fodboldsæson, hvis den ekstra lyse aftentime forsvinder i sommerhalvåret.

Med flere end 326.000 medlemmer er de danske fodboldklubber, sammen med resten af Foreningsdanmark, en meget stor bidragyder til folkesundheden og en garant for et bredt socialt og sundhedsskabende tilbud til danskere på tværs af køn, alder og etnicitet. Det kommer dog alvorligt under pres, hvis den ekstra lyse aftentime forsvinder. Det vil gå ud over såvel træninger som kampe i bl.a. de danske fodboldklubber. 

- Det er i forvejen et rigtig stort puslespil at nå at afvikle både træning og kampe på landets fodboldbaner i turneringsperioden, og med en time mindre før solnedgang vil det blive nærmest umuligt for de klubber, der ikke har lys på alle deres baner – og det er der ikke ret mange fodboldklubber, der har, forklarer DBU’s næstformand, Bent Clausen.

Sportsklubber, idræts- og fritidsforeninger har stor gavn af sommertidens forlængende aftenlys til afholdelse af udeaktiviteter og arrangementer fra først på aftenen til solnedgang. Såfremt sommertiden afskaffes vil råderummet til sådanne aktiviteter blive indskrænket fra de nuværende 5-6 måneder til 3 måneder henover sommeren. 

- Det er en helt uholdbar situation, og det vil have en dæmpende effekt på de frivilliges initiativer og arbejde med at skabe gode og sundhedsfremmende oplevelser for deres medlemmer. Den værste og desværre meget sandsynlige konsekvens vil være et medlemsfrafald i klubberne med de samfundsmæssige konsekvenser, det vil have, fortsætter Bent Clausen og uddyber:

- Fodbold Danmark, og resten af det udendørs foreningsliv, er ganske simpelt afhængige af den ekstra udetid, som sommertiden giver. Derfor vil det efter vores opfattelse være et samfundsmæssigt selvmål at afskaffe sommertiden, og det er vigtigt, at danskere med tilknytning til en idrætsforening, og danskerne i bred forstand, er klar over, hvilke konsekvenser det vil få. For det vil få konsekvenser!

Endnu er intet vedtaget, og DBU’s næstformand opfordrer EU-politikerne til at genoverveje deres holdning til sommertiden og alle i de danske foreninger til at slå et slag for bevarelse af den. Det kan man gøre i EU’s opinionsundersøgelse, som dog slutter allerede torsdag d. 16. august. Man kan tilgå den her.

- Jeg vil hellere bruge 10 sekunder på at stille mit ur frem eller tilbage to gange om året, end at se det danske foreningsliv i alvorlige udfordringer, afrunder Bent Clausen.

Log ind