MENU

FODBOLD FOR DE HELT SMÅ

De starter med at kravle, sanse og røre ved bolden. Siden følger de første spark og målene. Introduktionen til fodbold er nænsom i BK Union, som skaber rum for eksperimenter og leg med bolden.


Bold & Bevægelse har fokus på fodbold for de helt små. Her kan du blandt andet finde instruktørmanualen med øvelser målrettet de 2-4-årige.  

I BK Union har man rykket grænsen nedad og fundet et nyt marked med stort medlemspotentiale. Forældrene til de allermindste børn i alderen 2 til 4 år møder talstærkt op i den lokale fodboldklub for at øve motorik og lege fodbold hver lørdag. Initiativet hedder mikrounionerne og har både mange fordele og stort potentiale.  

Hovedformålet er at give børnene og deres forældre en mulighed for at stifte bekendtskab med foreningslivet gennem fodboldleg. De mindste børn kravler, sanser og rører ved bolden, mens de lidt større børn deltager i en mere organiseret leg, hvor flere elementer fra en traditionel børnetræning inddrages.

-De første gange kom der på en dårlig dag seks-syv børn. I dag kommer der fast over 60 børn, og det har været nødvendigt at dele træningen op i 2x1 time for at imødekomme efterspørgslen. Vi har faktisk nået det maksimale antal i forhold til vores ressourcer, forklarer John Emil Wiinberg, der er daglig leder og børneformand i BK Union.

Accepter at øvelsen falder fra hinanden

Det kan være vanskeligt at få forældre til at gå med i et helt nyt koncept med mange ubekendte forhold. For at få succes med projektet valgte BK Union at sætte penge af, så man kunne aflønne folk, der havde de rette kompetencer. Derfor er holdet omkring børnene også sammensat af fysioterapeuter og pædagoger, som har erfaring med målgruppen og kan udfylde rammerne med kvalitet, i samarbejde med forældrene.

-Vi har valgt at sige, at det godt må koste klubben penge. Derfor er medlemskontingentet også sat til 150 kr. for tre måneder. Det har vi gjort ud fra en erkendelse af, at en børnefamilie ikke skal føle sig forpligtet til at deltage hver gang. Det skal være fleksibelt og passe ind i familiernes tempo med mange aktiviteter i weekenderne, siger John Emil Wiinberg.  

Det er børnenes individuelle ståsted, der hersker på banen eller i Grøndalscentret, som BK Union bruger i vinterhalvåret. Legen styrer aktiviteten, der aldrig opretholdes i længere tid end den kan bære.

-Vi sætter gang i en øvelse og så accepterer vi, at den på et tidspunkt falder fra hinanden og ender i ti minutters leg. Man skal ikke forvente, at alle børn kan stå i kø og vente på, at det bliver deres tur, fortæller John Emil Wiinberg.

Investering i fremtiden

Han understreger, at man skal give plads til, at børnene er forskellige og så ellers inddrage forældrene som medhjælpere og ambassadører for klubben. I BK Union er det i høj grad forældrenes gode oplevelser, som har rekrutteret nye deltagere - blandt andet via de sociale medier. Det næste skridt er at få involveret nogle af forældrene endnu mere i træningen, så de på sigt kan være blive børnetrænere for de store årgange, der forventeligt kommer i BK Union.

-Normalt skal vi op i U9 før vi har en etableret årgang med 25-30 medlemmer, men fordi vi nu starter rekrutteringen så tidligt, har vi en forventning om, at vi allerede i U6 og U7 kan have etablerede årgange, siger John Emil Wiinberg.

DBU har udarbejdet træningstilbuddet ’Bold & Bevægelse’, der netop er målrettet 2-4-årige børn samt deres forældre. Formålet er at give inspiration til sjove måder at træne børn fra den yngste målgruppe. Der findes blandt andet en instruktionsmanual, hvor der er tips og vejledning til instruktøren.

Her kan du læse mere om Bold & Bevægelse og få inspiration til opstart af fodbold for de yngste børn.

Log ind