Odder fratrækkes 12 point

2. divisionsklubben Odder IGF Fodbold har ifølge Fodboldens Disciplinærinstans overtrådt DBU’s amatørbestemmelser i perioden efteråret 2013 til sommeren 2016. Klubben fratrækkes derfor seks point i Nedrykningsspillet i 2. division i foråret 2017 samt seks point i sæsonen 17/18 og tildeles en bøde på 100.000 kroner.

Fodboldens Disciplinærinstans har i dag truffet beslutning om 2. divisionsklubben Odder IGF Fodbolds brug af ”skattefri godtgørelse” til aflønning af flere af klubbens spillere i perioden efteråret 2013 til sommeren 2016. Efter udfaldet af SKATs undersøgelse kan det lægges til grund, at spillerne i den førnævnte periode har været ansat som trænerassistenter, men at deres primære funktion i klubben har været som spillere på Odders 2. divisionshold, og derfor er der tale om en omgåelse af DBU’s amatørbestemmelser og love. 

Der findes intet underliggende kørselsregnskab eller lignende opgørelse for hovedparten af de i alt 1.209.239 kr., der blev udbetalt til spillerne fra den 1. juli 2013 til den 30. juni 2016, og derfor er der intet grundlag for udbetalingerne. 

Instansen er af den opfattelse, at de beløb, spillerne har modtaget, ikke har været godtgørelse for kørsel eller lignende i klubbens tjeneste, men vederlag for at spille fodbold i Odder IGF Fodbold. 

Ved at aflønne spillerne på denne måde i stedet for at tegne kontrakter med dem, aflønne dem med træk af A-skat og i øvrigt ansætte dem på de vilkår, der fremgår af DBU’s standardspillerkontrakt, er der tale om en omgåelse af DBU’s amatørbestemmelser, jf. § 9. Klubben har over de tre sæsoner opnået en uberettiget fordel i forhold til sine konkurrenter, der tilbyder deres spillere reglementerede ansættelsesvilkår. 

Fodboldens Disciplinærinstans påpeger, at man i en kendelse i april 2013 fratrak en 1. divisionsklub seks point og tildelte det respektive hold en bøde på 200.000 kroner. Der er taget udgangspunkt heri i sanktioneringen, men beløbet, der er blevet udbetalt til Odder IGF Fodbolds spillere er større, end de tilsvarende beløb i forbindelse med afgørelsen fra 2013.

Instansen har på den baggrund fastsat sanktionen til en pointstraf på 12 point, fordelt på seks point i Nedrykningsspillet i foråret 2017 samt seks point i sæsonen 17/18 og samt en bøde på 100.000 kroner. 

Bøden er fastsat under hensyn til, at Odder IGF Fodbold har rettet for sig og samarbejdet med SKAT om oprydningen i sagen, samt at de fremadrettet har etableret en ordnet aflønning og honorering af spillerne.  

Der er ved kendelsen ikke taget stilling til, om de enkelte spillere i Odder IGF Fodbold i sæsonerne 2013/14, 2014/15 og 2015/16 har overtrådt DBU’s amatørbestemmelser, og hvilke konsekvenser dette i givet fald skal have for de pågældende spillere.

Efter årets repræsentantskabsmøde blev det besluttet at gøre det muligt at variere ankefristen af sportslige hensyn, hvilket man for første gang benytter sig af i denne kendelse. Af hensyn til den sportslige afvikling af 2. division har Fodboldens disciplinærinstans derfor fastsat en ankefrist til Fodboldens Appelinstans på syv dage i henhold til DBU’s Love 31.3, nr. 1) og 3), jf. § 30.8.

Du kan læse kendelsen i sin helhed lige her

Se den opdaterede stilling her

Læs tidligere kendelser: 

April 2013 

Februar 2016

Log ind