Flere penge til agenter

Som påkrævet af FIFA gøres danske fodboldklubbers og spilleres betaling til fodboldagenter igen tilgængelig på dbu.dk for andet år i træk. Agentbetalingen er samlet set steget med 19 % fra 2015 til 2016

I forlængelse af en række tiltag med henblik på at skabe større transparens og sikre højere solidaritet, har FIFA vedtaget en række regler for træningskompensation og solidaritetsbetaling. I forlængelse heraf besluttede FIFA i 2014 med ikrafttræden 1. april 2015 at pålægge FIFA’s medlemslande at offentliggøre, hvor mange penge landets klubber og spillere i de bedste rækker betaler fodboldagenter pr. kalenderår. 

Den første opgørelse fra 2015 viste, at de danske klubber og spillere i de tre bedste rækker betalte fodboldagenter et samlet beløb på 29.675.256,79 kroner på grundlag af kontrakter og transferaftaler indgået i 2015. Og da DBU Jura i dag kunne offentliggøre tallene for 2016, viser de en stigning på godt 19 % i forhold til året før til i alt 35.564.341,97 kroner.

Igen i år er det FC København, der topper af listen med en samlet udgift til fodboldagenter på lidt over otte millioner kroner. Herefter følger AGF med en samlet udgift på godt 4,4 millioner kroner, mens Brøndby har den tredjestørste udgift blandt superliga-klubber på i alt 2,8 mio. kroner.

Se den komplette liste her:

Listen inkluderer i alt 233 transaktioner.

Listen over aktive og fratrådte spilleragenter fremgår ligeledes af DBU.dk 

Læs mere her: https://www.dbu.dk/uddannelse_og_traening/fodboldagent 

Log ind