MENU

Ny mulighed for klubmåling

DBU og MSI Research åbner nu op for efterårsmålingerne, hvor du kan blive klogere på, hvad medlemmerne i din klub efterspørger.


Skal I have bedre baner? Skal medlemmerne have mere indflydelse? Skal spillerne rystes bedre sammen, når de kommer til klubben? Der er mange ting at forholde sig til som fodboldklub, og det kan være svært at finde ud af, hvor man skal lægge sit fokus som bestyrelse.

Hvis du gerne vil blive klogere på din klubs medlemmer, kan du blive en del af klubmålingen, som netop nu åbner for tilmeldinger til efterårsmålingen. Det er en medlemstilfredshedsundersøgelse, som spørger alle klubbens interessenter, hvad klubben gør godt og mindre godt lige nu.

Det munder ud i en rapport, hvor klubben kan se, hvilke indsatser der giver mest mulig gevinst for klubben, når det kommer til fastholdelse og rekruttering.

Brug en klubrådgiver

En af mulighederne med klubmålingen er at bruge den som et klubudviklingsforløb i samarbejde med en af DBU’s klubrådgivere. Det giver et fokuseret forløb fra start til slut, fortæller Ove Lyhne, der er administrationschef i DBU Jylland og koordinator for klubmålingerne.

- DBU’s klubrådgivere kan fungere som proceskonsulenter, når målingen skal gennemføres, og hjælpe med at implementere de indsatser, som medlemmerne efterspørger i klubmålingen. Det giver klubmiljøet en overhaling, som forhåbentlig kan være med til at sørge for at endnu flere spillere, frivillige og trænere synes, at klubben er et godt sted at være, siger han.

Alle klubformænd/bestyrelser kan få adgang til tilmeldingen den 28. juli på klubmaaling.dk. Tilmeldingen til efterårsmålingen vil løbe indtil den 1. oktober, hvorefter medlemmerne besvarer undersøgelsen. Dernæst indsamler og behandler MSI Research data og udarbejder rapporter til hver enkel klub.

Om klubmålingen:

Klubmålingen er en medlemstilfredshedsundersøgelse.

Den spørger ind til konkrete emner som kammeratskab, sammenhold, respekt, faciliteter og spilletider.

I kan lave undersøgelsen på tre målgrupper i jeres klub - spillere, trænere og frivillige. Vil I undersøge én af målgrupperne – eksempelvis spillere – er prisen 4.500 kroner inkl. moms, mens to målgrupper koster 5.500 kroner inkl. moms og en undersøgelse for både spillere, trænere og frivillige koster 6.500 kroner inkl. moms.

Alle klubformænd/bestyrelser kan melde deres klub til på klubmaaling.dk

Undersøgelsen foregår online, og klubbens resultater vil være tilgængelige, når undersøgelsen er færdig.

MSI Research står for alt det praktiske, som eksempelvis udsendelse af spørgeskema, indsamling og behandling af data samt afrapportering.

Hvis du vil læse om klubbers erfaring med klubmålingen, kan du finde flere historier herunder:

Behov for viden om fastholdelse

Få hjælp til foreningsudvikling

Log ind